Pienituloisten eläkeläisten toimeentulovaikeuksia on helpotettava

0
Kuva: Eeva-Riitta Turpela

Eläkeliiton liittovaltuuston kevätkokous (16.5.) vaatii kannanotossaan poliittisilta päättäjiltämme pikaisia toimia pienituloisten eläkeläisten toimeentulovaikeuksien helpottamiseksi.

Ukrainan sodan myötä dramaattisesti kiihtynyt inflaatio on ajanut monet eläkeläiset vakaviin toimeentulovaikeuksiin. Eläkeliiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan hintojen nousu on aiheuttanut toimeentulo-ongelmia jopa 40 prosentille 5 760 vastaajasta. Lähes kolmannes vastaajista kertoi joutuneensa tinkimään jopa lääkärikäynneistään ja muista terveydenhuollon palveluiden käytöistään.

Liittovaltuusto muistuttaa, että toimeentulo on erityisen niukkaa yksin asuvilla pienituloisilla eläkeläisillä. Keskeinen huoli arjessa selviämisessä on oma yllättävä sairastuminen, jonka monet pelkäävät kaatavan henkilökohtaisen talouden lopullisesti. Yleisimmin tingitään ruoasta (60 %). Kaupan hyllyille jätetään usein mm. hedelmät, vihannekset, liha, kala, leipä ja leikkeleet. Osa eläkeläisistä kertoo joutuvansa jopa ruoka-avun varaan.

Suomalaisten mediaanieläke on vain 1 650 € / kk / br. Mediaanieläkkeen alle jäävistä eläkkeistä jää verojen jälkeen käteen alle 1 350 € / kk. Tämä summa (1 350 €) on puolestaan Eurostatin määrittelemä pienituloisuuden raja yksin asuville. Tällaisten tulojen varassa eläminen on erittäin niukkaa.

Perusturvan taso Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna vaatimaton. Liittovaltuusto onkin huolestuneena seurannut eduskuntavaalien jälkeistä julkista keskustelua, jossa on väläytelty jopa indeksiin sidottujen sosiaaliturvaetuuksien leikkauksia. Pienituloisten eläkeläisten haavoittuvaan asemaan on kiinnittänyt aiemmin huomiota myös YK:n ikäihmisten oikeuksien itsenäinen asiantuntija Claudia Mahler.

Liittovaltuusto katsoo, ettei pienituloisia ihmisiä tule ryhmitellä sen perusteella, mikä heidän pääasiallinen tulolähteensä on. Päätöksenteko on arvovalintoja. Suomessa on 2020-luvullakin oltava varaa siihen, että pienituloisista eläkeläisistä pidetään huolta.

Eläkeliitto on vuonna 1970 perustettu, valtakunnallinen, Suomen suurin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö. Liittoon kuuluu noin 115 000 henkilöjäsentä, liki 400 paikallisyhdistystä ja 20 piiriä. Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI