Rasvasaaren maanvuokra- ja maankäyttösopimusta jatkettiin Virroilla

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (11.3.) jatkaa Rasvasaaren maanvuokra- ja maankäyttösopimusta ajalle 1.6.2024-31.5.2044.

Uudessa sopimuksessa täsmennettiin sopimusehtoja lähinnä irtisanomispykälän osalta ja päivitettiin sopimusluonnosta. Virtain kaupunki ja Tampereen kaupunki omistavat puoliksi Rasvasaari- nimisen kiinteistön Vaskiveden Oikanselällä. Saaren pohjoisosassa ole venevalkama-alue on vuokrattu 1994 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Näsijärven Purjehdusseura-Näsijärvi Segelsällskap ry:lle ja Virtain Pursiseura ry:lle veneilytukikohdaksi.  Saaren eteläpäästä olevasta alueesta on tehty 1995 maankäyttösopimus Pohjois-Hämeen Moottorikelkkailijat ry:n ja Virtain Pursiseura ry:n kanssa kodan sijoittamiseksi.

Marika Hakolan toimittamaan vaatimukseen muutoksenhakuoikeudesta ja tietopyynnöstä koskien Kylät yli kuntarajojen-hanketta kaupunginhallitus toteaa, että asiassa ei ole tehty muutoksenhakukelpoista päätöstä ja hylkää vaatimuksen muutoksenhakuoikeudesta.
Tietopyyntöön kaupunginhallituksen vastaus on, että kylien kanssa on sovittu tapaamisesta. Yhdessä kylien kanssa pohditaan, lähdetäänkö valmistelemaan uutta hanketta.

Elinvoimaohjelman mukaisesti mahdollistetaan välirahoituksella kylien omia hankkeita.
Vastauksena muutoksenhakuoikeudesta todetaan, että asiassa on kaupunginhallitukselle tuotu tiedoksi valmistelussa oleva asia. Kaupunginhallitus on päätöksellään antanut asian valmisteluun poliittista ohjausta, eikä ole siten tehnyt muutoksenhakukelpoista päätöstä. Asiassa ei ole myöskään tehty viranhaltijapäätöstä, johon kaupunginhallitus olisi voinut käyttää otto-oikeutta.

Päätettiin määrätä europarlamenttivaalien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi                 (25.5.-4.6.2024) Virtain liikuntahalli. Myös samat kaupungin laitokset kuin aikaisemmissa vaaleissa toimivat ennakkoäänestyspaikkoina. Europarlamenttivaalien (9.6.2024) äänestyspaikat sekä ulkomainontapaikat ovat samat kuin presidentinvaaleissa.

Kansallisen veteraanipäivän (27.4) seppeleenlaskijoiksi nimettiin Virtain keskustan sankariristille Eila Kalliomäki ja Aimo Mäkinen, Killinkosken sankarimuistomerkille Riitta Mäki ja Pentti Tikkanen.

Myönnettiin täyttölupa Merikanto-opiston opettajien virkoihin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuma 31.1.2024 tilanteen mukaan. Toteutuman mukaan se osoittaisi vuodelle 2024 miinusta 600.000 euroa. Valtion osuudet ovat jäämässä alle talousarvion 200.000 euroa ja verotulot 140.000 euroa. Tammikuun lopun tilanteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 5.3.2024 myöntämät lisämäärärahat Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustamiseen ja myös talousarvioon liittyvä varhaiskasvatusta koskeva ylitysuhka. -jr 

JÄTÄ KOMMENTTI