Vimpelin kunnan ylijäämä 2023 oli 465.974,60 euroa

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 25.3.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA, KUNNANHALLITUS, VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTULOT JA -MENOT JA POISTOT V. 2023 / YLITYKSET JA ALITUKSET

Kunnanjohtaja Sami Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen, verotulojen, valtionosuuden, rahoitustuottojen- ja -kulujen sekä poistojen ylitykset ja alitukset hyväksyttäväksi vuodelta 2023.

Hyväksyttiin.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, V. 2023 YLITYKSET JA ALITUKSET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää vapaa-aikalautakunnan v. 2023 toimintatulojen ja -menojen ylitykset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVION 2023 ALITUKSET/YLITYKSET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion alitukset / ylitykset.

Hyväksyttiin.

TILINPÄÄTÖS 2023 JA TOIMINTAKERTOMUS 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää esittää tilikauden 2023 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  1. tilinpäätösvuoden 2023 ylijäämä 465.974,60 euroa siirretään aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille ja
  2. kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen 25.3.2024 kokouksessa ja
  3. saattaa tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi arviointikertomusta varten ja
  4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi sekä
  5. antaa hallinto- ja talousjohtajalle valtuudet tarvittavien teknisten korjausten tekemiseen v. 2023 tilinpäätökseen.

Hyväksyttiin.

TALOUSARVIOLAINA 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen, joka oli tarjouspyynnön mukainen ja kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavasti:

  1. Laina 1: laina-aika 10 vuotta, yksi vuosi lyhennysvapaa, kiinteä korko 10 v.
  2. Laina 2: laina-aika 15 vuotta, kaksi vuotta lyhennysvapaa, 3 vuoden koronvaihtosopimus, lyhennys takapainotteinen 25 % lainasummasta
  3. Laina 3: laina-aika 10 vuotta, kolmen vuoden koronvaihtosopimus.

Hyväksyttiin.

JPYP-OSAKKEIDEN MYYNTI EVIJÄRVEN KUNNALLE

Hallinto- ja talousjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunta myy Evijärven kunnalle seitsemän (7) kappaletta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osaketta 1139,27 euron kappalehintaan. Kaupan toteutumisen ehtona on, että toisaalta Evijärven kunta ostajana ja Soinin ja Lappajärven kunta myyjinä tekevät omissa hallintoelimissään vastaavat päätökset Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeiden kaupoista samoilla hinnoilla ja ehdoilla.

Hyväksyttiin.

TE2024 MUUTOSKUSTANNUSTEN KORVAAMISEEN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN KUNTAYHTYMÄ KYMPILLE

Kunnanjohtaja

Vimpelin kunnanhallitus hyväksyy Kuntayhtymä Kympin yhtymähallituksen esityksen koskien TE2024 muutoskustannusten korvaamiseen tarkoitettua 53.000 euron määrärahaa ja sen osoittamista Kuntayhtymä Kympille edellyttäen, että myös muut jäsenkunnat tekevät asiasta yhtäpitävän päätöksen siten, että TE2024 muutoskustannuksiin jäsenkunnille tuleva yhteensä 662.000 euron rahoitus kohdennetaan täysimääräisesti Kuntayhtymä Kympille rahoitukseksi valmistelukustannuksiin.

Hyväksyttiin.

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MÄNTYLÄ

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan määräalan kauppakirjan Mäntylä-tilasta siihen merkittyine ehtoineen.

Hyväksyttiin.

YLEISAVUSTUKSET VUODELLE 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää myöntää yleisavustuksia seuraavasti:

1) varataan avustusta Vimpelin Hiihtoseura ry:lle hiihtomajan vuoden 2024 sähkö- ja vesikuluihin, 1.220,50 € (varaus lisäkuluihin 479,50 €, joka jätetään jakamatta)

2) Vimpelin Veto ry:lle yleisavustusta 5.000,00 € ja lisäksi 1.000 € kunnan markkinointiin varatulta kustannuspaikalta ja 2.000 yhteiskuntasuhteisiin varatulta kustannuspaikalta, yhteensä 8.000 €.

3) myönnetään yleisavustuksina seuraavat avustukset:

– Järviseudun Eläkkeensaajat ry 1000,00 € (vapaa-aikalautakunta myöntänyt samansuuruisen summan toiselle eläkeläisjärjestölle > yhdenvertaisuus)

– Järviseudun Omaishoitajat ry 500,00 € (ei toimistokuluja Vimpelissä, irtisanonut vuokrasopimuksen)

– Moms for Kids ry 5 500,00 € (josta vaatepankin toimintaan Vimpelissä ja 4 500,00 € muuhun toiminnan kehittämiseen 1 000,00 €, toimii useilla paikkakunnilla Etelä-Pohjanmaalla)

– SPR Vimpelin osasto 2 000,00 € (kunnan varautumisen ym. kannalta tärkeä toiminta)

– Vimpelin 4H yhdistys ry 7 000,00 € (toiminnanjoht. palkkakuluihin ja koulutustil. järj.)

– Vimpelin palokuntamiehet ry /palokuntanaiset 2 300,00 € (kunnan varautumisen kannalta tärkeä uusi toiminta)

4) Sääksjärven Nuorisoseura ry on hakenut yleisavustusta vapaa-aikalautakunnalta nuorisopalveluista 5.000 euroa. Avustushakemus siirretään päätettäväksi Kylien kehittämisrahasta, koska avustusta haetaan talon korjaustoimenpiteisiin ja piha-alueen kunnostamiseen.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 29.1.2024 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 7.-24.3.2024 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta vapaa-aikalautakunnan 7.3.2024, sivistystoimen tilaajalautakunnan 6.3.2024 eikä teknisen lautakunnan 12.3. tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

Keskusteltiin asiasta.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja tiedotti ajankohtaisista kunnan edunvalvontaan liittyvistä asioista. 

JÄTÄ KOMMENTTI