Soinin kunnanhallituksen päätökset

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 20.9.2021 päätökset

Nimettiin kautensa aloittaneen nuorisovaltuuston edustajat kunnan toimielimiin. Kunnanvaltuustoon Santeri Aho nuorisovaltuuston puheenjohtajana, varalla Martta Raitanen. Sivistyslautakuntaan Silja Lamminpää, varalla Alina Viirumäki. Tekniseen lautakuntaan Kimi Piipponen, varalla Kaapo Kriikkula.

Hyväksyttiin kunnan omistajaohjaus alkaneelle valtuustokaudelle. Tavoitteena on terävöittää ja selkeyttää kunnan omistaja- ja konserniohjausta. Samalla päätettiin kutsua jatkossa vuosittain eri yhteisöihin ja yhtymiin nimetyt kokoukseen, jossa käsitellään omistajaohjausta.

Selvitys aluehallintovirastolle ja lausunto hallinto-oikeudelle hyväksyttiin.

Ajankohtaisissa asioissa kunnanjohtaja kertoi käynnistyneestä kaksivuotisesta ”Turvallista Digiä”-hankkeesta, jonka tarkoituksena on edistää ajasta ja paikasta riippumatonta kunnan palvelutarjontaa. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien järjestämän yrittäjäkyselyn perusteella Soini on maakunnan kolmanneksi yrittäjäystävällisin kunta yhdessä Evijärven kanssa. Lisäksi keskusteltiin loppuvuoden kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousten aikautuksista sekä teemoista.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI