Virrat harkitsee, ettei sekä kiinteistö – ja kunnallisveron vapauttamista pidätetä itsellään.

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (20.9.) esittää valtuustolle, ettei kaupunki pidätä itsellään oikeutta ratkaista sekä kiinteistö- että kunnallisveron vapauttamisessa vuosina 2022-2024.

Aiemmin Virroilla on toimittu niin, että ratkaisuvalta on pidätetty kiinteistöveron osalta kaupungilla. Esityksen mukaan on selkeämpää, että molemmissa verolajeissa on ratkaisuvalta samalla toimijalla eli verohallinnolla. Verohallinnolla nähdään olevan myös paremmat edellytykset tehdä ratkaisuja kuin kaupungilla.  Muutosta perustellaan myös verovelvollisten yhdenmukaisella kohtelulla.

Valtuustolle esitetään 600.000 euron lisämäärärahaa yhtenäiskouluhankkeen kustannuspaikalle. Yhtenäiskoulun menojen siirtyminen vuodelta 2020 on huomioitu kaupungin rahoitustarpeessa ja näin ollen esitetty lisämääräraha siten aiheuta tarvetta lisälainanotolle. Vuodelle 2020 oli hankkeeseen varattu 10 milj. euroa, josta toteutui runsaat 8 milj. euroa. Koulun rakentamiselle on arvioitu yhteensä 17,5 milj. euroa.

Keskuskeittiöhankkeelle esitetään 21.500 euron lisämäärärahaa.  Lisämääräraha ei aiheuta muutosta kaupungin rahoitustarpeeseen. Valtuustolle esitetään sosiaalityöntekijän viran perustamista Virtain yhteistoimialueelle. Alkusijoituspaikkana olisi Ruoveden sosiaalitoimi. Johtavalle sosiaalityöntekijälle myönnettiin täyttölupa 1.10.2021 alkaen. Avustavalle, määräaikaiselle kirjanpitäjälle (60%) myönnettiin täyttölupa 31.12.2022 saakka.

Omistajaohjauksen merkeissä Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien hallitukseen nimettiin jäseniksi Jarmo Korhonen, Pentti Vaara ja Eila Kalliomäki, Kiinteistö Oy Kanttoririnteen hallitukseen Asko Ihamäki ja Reijo Kallio ja Kiinteistö Oy Illansuun hallitukseen Pauli Kotalampi ja Jussi Lähteenmäki.

Uuden yhtiön (Virtain Elinvoimapalvelut Oy) jatkotoimista päätettiin niin, että ensin perustetaan yhtiö ja saadaan se yhtiörekisteriin. Vuoden vaihteessa sitten suoritetaan liiketoimintasiirto, millä siirretään kaupungin omistamat hallit uudelle yhtiölle.

Avoinna olleen kaavoitus- ja kehittämispäällikön viran suhteen päätettiin kutsua kuudesta hakijasta haastatteluun kolme. Kutsutut ovat Virtain kaupungin rakennustarkastaja Mika Aalto, Virtain kaupungin ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä ja Liperin kunnan kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen. Haastattelijana toimii kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Haastattelut tehdään lähiaikoina. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI