Soinin kunnanhallitus | Tuloveroprosentti 9,11

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen kokous 7.11.2022

Soinin kunnanhallitus käsitteli hallintokuntien talousarvioesitykset ja antoi jatko-ohjeet esitysten viimeistelylle.

Vuoden kolmannen neljänneksen talouden toteuma oli suunniteltua parempi, johtuen positiivisesta verokertymästä ja sivistystoimen hankkeiden valtiontuista. Menopuolella energiakulut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Kokonaisuudessaan kunnan toimintakate oli hieman arvioitua parempi. Lainamäärä on pienentynyt, eikä uutta lainaa ole vuoden aikana tarvinnut ottaa.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat isännöitsijän ja kirvesmiehen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kunnanhallitus palautti henkilöstöjaoston valmisteltavaksi matkailu- ja viestintäkoordinaattorin sekä nuorisotyöntekijän täyttöluvat.

Veroprosentteihin ei esitetä ensi vuodelle muutoksia. Ainoa muutos koskee tuloveroprosenttia, joka on 9,11 %. Muutos johtuu laskennallisesta 12,64 % vähennyksestä vuoden 2022 kunnallisveroprosentista.

Periaatesopimus Kraaterijärven Geopark-yhdistyksen kanssa hyväksyttiin. Yhdistykseen liittyminen päätetään erikseen.

Hyväksyttiin aiesopimus osallistumisesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen sekä sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Vuorenmassa sijaitsevan Ahola-nimisestä tilasta erotettavan määräalan ja tilan rakennusten myyntiä.

Kunnanhallitus antoi konserniohjauksen tytäryhtiöilleen kehottaen näitä jatkamaan toimenpiteitä yhtiöiden talouden tervehdyttämiseksi ja korjausvelan supistamiseksi.

Vastauksessaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä, kunnanhallitus pitäytyy valtioneuvoston asutuksen mukaisessa kuuden prosentin pääomavuokratasossa.

Kunnanhallitus hyväksyi sopimusluonnokset nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä 2023 alusta lukien.

Ateriapalveluita tuottavan In House-yhtiön perustamista ja siihen liittyvien asiakirjojen luonnoksia esitetään edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkamissopimusluonnosta ja purkautumislaskelma palautettiin valmisteluun, koska neuvottelutulosta ei ole saavutettu.

 

 

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI