Soinin teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.5. kokouksessaan seuraavaa:

Tekninen toimi on kilpailuttanut maa-ainesten toimituksia kunnan alueella vuosille 2022 – 2024. Lautakunta hyväksyi saadut tarjoukset ja valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan puitesopimukset Metsätyö Esko Laitila/Laitila infran ja Kaivu & Kuljetus R. Peura oy:n kanssa.ev

Jätevesitaksojen korotusta esitetään kunnan hallitukselle ja edelleen -valtuustolle. Viemärilaitos on tuottanut merkittävästi tappiota kolmena edellisenä tilikautena. Tekninen lautakunta esittää, että jäteveden käyttömaksua korotetaan 0,2€/m3, sakokaivolietteen maksua korotetaan 0,05€/m3 ja umpikaivolietteen maksua 0,1€/m3.

Tekninen lautakunta on pitänyt katselmuksen teollisuusalueilla 10.5.2022. Tähän liittyen lautakunta katsoo että, teollisuusalueiden toimijoilla on yleinen velvoite noudattaa jätelain 72§ ja 73§ sekä kunnan rakennusjärjestyksen 3.2 luvun mukaisia määräyksiä. Kesän ja syksyn aikana on tarkoitus järjestää keskustelua alueen yrittäjien kanssa ja tehdä uusi katselmus.

Lautakunta käsitteli poikkeamislupahakemusta jossa Hautakylällä olevaa saunamökkiä haluttaisiin laajentaa max 50m2. Tekninen johtaja toi kokoukseen tuoreen lausunnon kaavakonsultilta jonka perusteella esitettiin ja hyväksyttiin jotta tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että, hakijalle ei myönnetä  poikkeamislupaa, vaan suosittelee etenemään kaavamuutoksen kautta.

Maanmittauslaitos pyysi lausuntoa lohkomisesta. Tavoite oli lohkoa rantayleiskaavassa oleva rakennuspaikka kahdeksi eri kiinteistöksi. Lautakunta antaa lausunnon, että lohkomista ei voida suorittaa rantayleiskaavan vastaisesti.

Tiedoksi merkittävissä sekä muissa esille tulevissa asioissa keskusteltiin tilikauden toteumasta 1-3/2022 joka oli hyvin tavoitteessa. Yksityistieavustukset ovat tulossa maksuun viikolla 25. Kunnassa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus, tämä koskee myös lautakunnan kokousten pöytäkirjoja. Öljyvahinko osoitteessa Möksyntie 1460, asiaa hoidettu yrittäjän toimesta. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittynyt useita kiinteistöjä. Vielä liittymättömien osalta valmistellaan jatkotoimenpiteitä. Yhtenäiskoulun ilkivallasta on tullut ilmoituksia. Koulun valvontakamerat on päivitetty ja niitä on lisätty. Jos ilkivaltaa havaitaan, niistä ilmoitetaan viranomaisille.

 

 

 

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI