Soinin teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo talvella

Teknisen lautakunnan kokouksessa käytiin läpi teknisen toimen tilinpäätös 2022.

Teknisen toimen käyttötalousosa toteutui vuonna 2022 talousarvioon nähden hyvin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan näkyy tilinpäätöksessä. Kustannusten nousu polttoaineissa, sähkössä ja rakennustarvikkeissa näkyy erityisesti ylityksinä yleisten alueiden kaavateissä sekä valaistuksessa, tilapalvelun ulkoisissa toimintakuluissa sekä vesi- ja viemärilaitoksen menojen kasvuna.

Talousarvion ollessa 1 657 504 euroa ja toteutuman jäädessä 1 654 252 euroon teknisen toimen osalta tilinpäätös jää ylijäämäiseksi 3 252 euroa.

Tekninen lautakunta päättää esittää Soinin kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolla, että Pesolan tuulivoimaosayleiskaava-alue asetetaan MRL:n 38§ mukaisesti rakennuskieltoon sekä MRL:n 128§:n mukaisesti toimenpiderajoitus kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että rajoitus ei koske normaalia metsätaloustoimintaa.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut Soinin kunnassa 1.1.2023 alkaen. Hinnasto pitää sisällään indeksitarkastuksen ja siihen lisätään uutena kohtana suurien teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeiden rakennuslupamaksu. Taksana olisi yli 1 MWp:n tehoisista hankkeista yhden hehtaarin pinta-alaan 450 € ja jokaiselta alkavalta hankealuehehtaarilta 450 €.


 

JÄTÄ KOMMENTTI