Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:ltä tuntuvaa taloudellista tukea

0
Kuntoutuskeskus Otsonlinnassa toimi alun perin sotainvalidien kuntoutukseen keskittynyt Ähtärin veljeskoti perustamisvuodestaan 1991 aina kevääseen 2016. Kuntoutuskeskus Otsonlinna on ollut viimeiset kaksi ja puoli vuotta osa Kuusiolinna Terveys Oy:tä. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Ähtärissä toiminut Veljeskoti oli yksi Suomen 23 sairas- ja veljeskodista, jotka erikoistuivat sotiemme invalidien hoitoon ja kuntoutukseen. Kaikki veljeskodit ovat olleet keskellä suurta muutosta, kun sotainvalidien ja -veteraanien määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Veteraaneja oli vuoden 2023 alussa joukossamme vajaat 3 000, joista sotainvalideja noin viisisataa.

Ähtärin Veljeskoti siirtyi huhtikuussa 2016 osaksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottajana toimivaa Kuusiolinna Terveys Oy:tä ja sai nimekseen Kuntoutuskeskus Otsonlinna.

-Ähtärin Veljeskodin eli Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n talous oli sen 25 toimintavuoden aikana hoidettu täsmälleen toiminnan rahoittajan eli Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti. Voisipa sanoa, että maamme veljeskotien joukossa aivan esimerkillisellä tavalla, kertoo Kuntokotiyhdistyksen puheenjohtaja kansanedustaja Mikko Savola.

Yleishyödylliseksi yhdistykseksi muuttunut veljeskodin taustayhteisö Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry on vuodesta 2016 lähtien jatkanut sotainvalidien ja -veteraanien sekä leskien, puolisoiden ja lottien taloudellista tukemista. Ennen koronapandemiaa tuella mahdollistettiin pääosin Otsonlinnassa toteutettavia kuntoutusjaksoja.

Pandemian ja tuettavien ikääntymisen yhteisvaikutuksesta viime vuodet yhdistyksen tuki on kohdistunut kotiin vietäviin palveluihin. Viimeisen seitsemän vuoden aikana pääosin Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin ja Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kautta ohjautunut tuki on ollut huomattava, yhteensä lähes 1,3 miljoonaa euroa.

-Pohdimme Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n hallituksessa hyvissä ajoin yhdistyksen tulevaisuuden niin, että tästä ei synny perinneyhdistystä. Tukea on annettava ja jaettava silloin, kun sen tarvitsijoita vielä on, kertoo Mikko Savola.

Suomenselän Kuntokotiyhdistys on päätetty purkaa kuluvan vuoden aikana. Asiasta päättävä toinen yleinen kokous pidetään huhtikuussa.

Kokouksessaan 15.3.2023 yhdistyksen hallitus päätti jäljellä olevien varojen jakamisesta. Tuen kohteina ovat Ähtärin Sotaveteraanit ry:n veteraaneille, leskille ja lotille kohdentama kuntoutustoiminta ja Ähtärin kaupungin Pro Patria-muistotaulujen uudelleensijoittamis-hanke. Lisäksi yhdistyksen kaksi perustajajäsentä, Suomen Punaisen Ristin Ähtärin osasto ja Suomenselän Invalidit ry saivat tukea perushankintoihinsa. Suurimmalla yksittäisellä tuella hankitaan sydäniskureita lukuisiin ähtäriläisiin julkisiin tiloihin. Hankkeen toteuttaa Ähtärinjärven Sydänyhdistys ry.


 

JÄTÄ KOMMENTTI