Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys sallittava – Keskusta kerää nimiä lakialoitteeseen

0
Seutukunnallamme kaadettu karhu (Arkistokuva)

Suurpetojen metsästys on Suomessa käytännössä käynyt mahdottomaksi korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen karhun kaatolupia koskevan ennakkopäätöksen myötä. Maa- ja metsätalousministeriön erätalousyksiköstä kerrotaan, että nykymuotoinen karhunmetsästys loppuu tähän kauteen. Muidenkin suurpetojen metsästys on samalla tavoin uhattuna.

Suurpetotilanne on ollut pitkään kestämätön. Petoalueilla elävät ihmiset joutuvat elämään jatkuvan vaaran kanssa. Minä tahansa aamuna omistaja saattaa löytää lampaat raadeltuna aitauksesta tai huomata koiran kadonneen pihasta. Petovahingot ovat lisääntyneet valtavasti ja lisääntyvät entisestään, kun petojen ihmisarkuus vähenee metsästyksen loppumisen vuoksi. Viesti päättäjille on selvä, tilanteeseen on aika löytää ratkaisu.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on luvattu, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Tarvittavaa metsästyslain muutosesitystä ei ole kuitenkaan eduskuntaan kuulunut. Näin siitäkin huolimatta, että viime kauden kansalaisaloitteen pohjalta on asialle eduskunnan siunaus. Ongelmat ovat olleet pitkään tiedossa. Tämän vuoksi keskusta päätyi tekemään lakialoitteen, jolla kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset varmistetaan.

  • Ihmettelen suuresti sitä, ettei hallitus ole tuonut eduskuntaan esitystä kannanhoidollisesta metsästyksestä. Aikaa olisi kyllä ollut ja viime kauden lausuma velvoittaa: Eduskunta edellyttää, että suotuisan suojelutason viitearvo ei voi perustua pelkästään genetiikkaan, vaan kokonaiskestävyyden kannalta on otettava huomioon turvallisuus, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä koiran avulla tapahtuvan metsästyksen kulttuurin säilyminen. Hallituksen metsästysmyönteisyys ei auta. Puheista on siirryttävä tekoihin. Keskusta tarjoaa nyt ratkaisua, johon toivon myös hallituksen tarttuvan. Lakialoite on myös hallituspuolueiden kansanedustajien allekirjoitettavissa, kertoo keskisuomalaiskansanedustaja Anne Kalmari.

Muun muassa Metsästäjäliitto on esittänyt toistuvasti vetoomuksen siitä, että Suomen metsästyslakia uudistettaisiin Ruotsin mallin mukaisesti. Ruotsissa lainsäädännöllä on kyetty turvaamaan suurpetojen kannanhoidollinen metsästys. Keskustan lakialoitteessa ehdotetaan nimenomaan Ruotsin -mallin mukaista suupetokantojen suojelutason sitovaa määrittelyä lakiin. Kannanhoidollista metsästystä voitaisiin harjoittaa petokantaan, joka ylittää lakiin määritetyn suojelutason. 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI