Uhanalaisen isopandan lajiensuojeluohjelma päättyy Ähtärissä – Ähtärin eläinpuisto aloittaa valmistelut pandojen palauttamiseksi Kiinaan

0
Pyry-poikapanda ja Lumi-tyttöpanda saapuivat Suomeen suuren vastaanottajajoukon eteen tammikuussa 2018

Ähtärin eläinpuiston hallitus on päättänyt aloittaa valmistelut kahden isopandan Lumin ja Pyryn palauttamiseksi Kiinaan. Päätös on tehty eläinpuiston 25. tammikuuta saaman tiedon pohjalta, jossa suunniteltu viiden miljoonan euron valtion avustuspakettiesitys on vedetty pois lisäbudjetista. Pandojen tilannetta selvitetään perustettavassa maa- ja metsätalousministeriön, valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön edustajista koostuvassa virkatyöryhmässä.

Ähtärin eläinpuistolle ei ole ilmoitettu tarkempaa tietoa selvitystyöstä ja sen aikataulusta. Sen vuoksi eläinpuiston hallitus toimii huolellisesti ja hyvää hallintoa noudattaen osakeyhtiölain sekä konserniyhtiönä säädöksien mukaisesti ja arvioi seuraavan kuukauden aikana yhtiön tulevaisuuden näkymät.

Hua Bao (Pyry) ulkoilee Ähtärissä (Ähtäri Zoo)

Päätös mahdollisesta pandojen lopullisesta palauttamisesta tehdään eläinpuiston seuraavassa hallituksen kokouksessa 28. helmikuuta 2023.

– Yhtiölle on kertynyt velkarästejä koronavuosilta, mutta niistä kaikista on sovittu ja tehty maksusuunnitelma, jota olemme pystyneet noudattamaan. Meillä ei ole hoitamattomia erääntyneitä maksuja ulkopuolisille,  Ähtärin eläinpuiston hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen toteaa.

Sivosen mukaan pandemia sekä yleinen epävarmuus vaikeuttivat puiston toimintaa, eikä kävijämäärä ole palautunut entiselleen. Pandakaksikon hyvinvoinnista ei tingitä, ja sen vuoksi palauttamisvalmistelut on nyt käynnistetty. Pandat ovat viihtyneet Ähtärissä hyvin.

Sivonen korostaa, että pandoista maksettava lajiensuojelumaksu kohdennetaan lyhentämättömänä Minshan–Qionglain pandasuojelualueiden ylläpitoon, uusien suojelualueiden perustamiseen sekä Dujiangyanin pandasairaalassa tehtävään tutkimukseen. Ähtärissä asuvien Lumin ja Pyryn mahdolliset jälkeläiset olisi vapautettu luontoon näille suojelualueille.

Lumi kiipesi mäntyyn ja nappasi oksan suuhunsa. (Ähtäri Zoo/Timo Ahopelto)

Valtaosin ihmisen vuoksi uhanalaiseksi ajettu isopanda elää luonnonvaraisena ainoastaan Kiinan vuoristoseudulla. Vuonna 2017 Ähtärin eläinpuiston ja Kiinan metsähallinnon kanssa allekirjoitettu lajiensuojelusopimus on tähdännyt isopandakannan turvaavan geenivaraston ylläpitämiseen. Salametsästyksen ohella kantaa ovat kutistaneet elinympäristöjen pirstoutuminen, luonnonmullistukset ja taudit.

 VIDEO 

– Pandojen suojelusopimus voidaan tulkita Suomen ja Kiinan valtioiden väliseksi raamisopimukseksi, mikä tarkoittaa nähdäksemme sitä, että Suomi on sitoutunut pandojen vuokra-aikaan Suomessa. Koemme, että olemme jääneet lähes sukupuuttoon metsästettyjen pandojen suojelun kanssa yksin. Erityisen ikävältä tuntuu se, että Ähtärin eläinpuiston tehtävänä on nimenomaan uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien suojelu sekä tutkimus. Isopanda valikoitui juuri Ähtäriin siksi, että maamme ilmasto-olosuhteet ovat samankaltaiset kuin sen luontaisessa ympäristössä, hallituksen puheenjohtaja Sivonen sanoo.

Pandojen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen on Ähtärissä satsattu kiitettävästi  Näkymä Lumin ja Pyryn ulkotarhaan Flowparkin Pandaradan suunnasta.

 

JÄTÄ KOMMENTTI