Vimpeli kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 8.4.

KIRJASTON- JA NUORISOTALON RAKENNUTTAJAN VALINTA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää kirjasto- ja nuorisotilojen KVR-urakan toteuttajaksi Rakennusliike Hernesniemi Oy:n.

Perustelu: Tarjousvertailussa suoritettu tarjousten pisteytys.

Hyväksyttiin.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS, PATRUUNANTIE 8

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liikehuoneiston vuokrasopimuksen, jolla J & S Nygård Oy:lle vuokrataan 6 m2 (osoite Patruunantie 8) lisätilaksi yrityksen jo olemassa olevaan tilaan. Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.3.2024 lukien. Irtisanomisaika 3 kk.

Hyväksyttiin.

KUNTALAISALOITE / SAATTOHOITO-OSASTO JÄRVISEUDULLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus toteaa, että aloitteessa kuvattu asia on tärkeä, mutta saattohoito on osa hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta siirtyneitä palveluita. Aloitteen tekijä voi halutessaan osoittaa asian Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle käsittelyyn.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 1. A) seuraavat valtuustoaloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi:
 2. Keskustan valtuustoryhmä 30.5.2022:

Yhteiset käyttäytymissäännöt

Peruste: Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 6.6.2022 § 184, jonka oheismateriaalina on ollut ”Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä” opas. Kunnanhallitus ei antanut lisävalmisteluohjeita.

 1. Valtuustoaloite / Jukka-Pekka Uusitupa ja Juha Kamppila 4.4.2022: Aapiskujan koulusta pyydetään korjaussuunnitelma ja kustannusarvio asiantuntijayrityksiltä myöhemmän päätöksenteon tueksi

Peruste: Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 22.11.2023 § 118 ja on päättänyt koulun kellaritilojen korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatijaksi Sweco Oy:n.

 1. Valtuustoaloite / Jukka-Pekka Uusitupa ja Pasi Sova 23.10.2023:

Hallintosäännön muuttaminen niin, että kunnanjohtajan ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista päättää kunnanvaltuusto.

Peruste: Kunnanhallitus 6.11.2023 § 286 Kunnanvaltuuston hyväksymässä kunnanjohtajasopimuksessa on säännös ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista, joiden hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

 1. Valtuustoaloite / Jukka-Pekka Uusitupa + 7 muuta valtuutettua 3.4.2023:

Hallintosäännön 40 §:n muuttaminen niin, että lautakunnalle siirtyy toimivalta henkilöstön valinnan suhteen.

Peruste: Hallintosäännön päivitys sisältäen aloitteen mukaisen kirjauksen on kunnanvaltuuston käsittelyssä huhtikuussa 2024.

 1. seuraavat valtuustoaloitteet todetaan vielä keskeneräiseksi:
 2. Valtuustoaloite / Jukka-Pekka Uusitupa, Harri Hänninen, Yrjö Koivukoski, Pasi Sova, Teemu Lassila ja Tero Lassila 19.6.2023:

Vimpelin kunnanvaltuuston koon pienentäminen nykyisestä koostaan 17-jäseniseksi.

Peruste: Mikäli valtuutettujen lukumäärää halutaan muuttaa, on asia otettava päätettäväksi syksyllä 2024 kevään 2025 kuntavaaleja varten.

 1. Valtuustoaloite / Eija Rannanpää, Matti Järvelä ja Lea Vasalampi 19.6.2023:

Hankekoordinaattorin palkkaaminen Vimpelin kuntaan.

Peruste: Palkkausmääräraha ei sisältynyt kunnanhallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2024. Asiaa tarkastellaan uudelleen vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Hyväksyttiin.

KUNTALAISALOITTEET 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että B) seuraavat kuntalaisaloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi:

 1. Kuntalaisaloite / maksuton välipala perusopetuksen oppilaille, 8.3.2023

Perustelu: Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 3.4.2024. Lautakunta päätti aloittaa syyslukukaudella 2024 maksuttoman välipalan tarjoamisen kaikille koululaisille. Välipala tarjotaan syyslukukauden 2024 ajan oppilaille, joilla on yli 3 h koulua lounaan jälkeen. Välipala tarjotaan syyslukukauden 2024 ajan, jonka jälkeen selvitetään välipalan aiheuttamat todelliset kustannukset, hyödyt/haitat/käyttäjät ym. Tämän jälkeen lautakunta käsittelee asiaa uudelleen.

 1. Kuntalaisaloite Kivikko – Männikkö 7421 11.3.2021

Perustelu: MT 7421 on saanut valtion vuoden 2024 talousarviossa 600 000 euron määrärahan Lakaniementie-Pyhälahdentie, Vimpeli – Alajärvi tien parantamiseen, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on ilmoittanut, että saadulla korjausvelkarahalla tie päällystetään v. 2024.

 1. C) seuraavat kuntalaisaloitteet todetaan vielä keskeneräisiksi:
 2. Kuntalaisaloite / vv. 1907-1917 Vimpelistä valittujen kansanedustajien kuvien asettamisesta näkyville (2023)

Peruste: Kunnanhallitus käsitteli asiaa 11.12.2023 § 325 ja lähetti asian vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalle valmisteltavaksi.

 1. Kuntalaisaloite / Vimpelin nähtävyydet, täydentäminen luonto- ja historiakohteilla (28.6.2023)

Perustelu: Kunnanhallitus käsitteli asiaa 21.8.2023 § 192 ja lähetti asian vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalle valmisteltavaksi

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖN OSTO / LEVARI

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) kunta ostaa P. Pyhälahdelta Levari-nimisen tilan (934-404-1-86) myyntitarjouksen mukaisin ehdoin

2) kauppahinta on yhteensä 45 000 euroa ja eritellään kauppakirjaan erikseen liittymien, maapohjan ja rakennuksen osalta

3) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja sopimaan muista kaupan ehdoista.

Hyväksyttiin.

VAIHTOKIRJA / VIMPELIN KUNTA / J & J HERRALA OY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta hyväksyy laaditun vaihtokirjan Vimpelin kunnan ja J & J Herrala Oy:n välillä vaihtokirjaan merkittyine ehtoineen.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN TOIMEN TOTEUMA 1.1.-31.3.2024

Kunnajohtaja

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi teknisen lautakunnan toteutuman 1 – 3 / 2024.

Hyväksyttiin.

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-31.3.2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa investointien toteutuman 1 – 3 / 2024 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

KUNTALAISALOITE / MAKSUTON VÄLIPALA PERUSOPETUKSEN OPPILAILLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

OSALLISTUMINEN SEAMKIN ALOITUSPAIKKOJEN LISÄÄMISEEN

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n esityksen ja osallistua esitettyyn hankkeeseen korkeakoulun aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Rahoitus maksetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuosittain erissä seuraavan viiden vuoden aikana (á 1 400 euroa/vuosi).

Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hakemuksessa 15.3.2024 mainittu muu rahoitus toteutuu ja että alueen kunnat tekevät vastaavat päätökset avustuksesta Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 3. – 7.4.2024 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 3.4.2024 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Yhteistyötoimikuntaan on jäänyt nimeämättä kunnanhallituksen edustajan varaedustaja.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajalle Marko Timolle henkilökohtaisen varajäsenen yt-toimikuntaan. Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajan Marko Timon henkilökohtaiseksi varajäseneksi yt-toimikuntaan kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku Lapinkorven.

KUNTAYHTYMÄ KYMPIN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 asukasta kohti edellisen vuoden 31.12. tilanteesta laskettuna, kuitenkin enintään 25 % rajoittamattomasta kokonaisjäsenmäärästä. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kaupungin-/ kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus on kokouksessaan 22.3.2024 päättänyt

 1. päättää koollekutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen,
 2. pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajat ja
 3. päättää yhtymäkokouksen ajankohdasta myöhemmin

Vimpelin kunnan hallintosäännön 18 §:n kohdan 5. mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää Kuntayhtymä Kympin yhtiökokoukseen Vimpelin kunnan edustajan ja varaedustajan.

Kunnanhallitus nimesi Kuntayhtymä Kympin yhtiökokoukseen Vimpelin kun-nan edustajaksi kunnanjohtaja Sam Leijonanmielen ja varaedustajaksi Eija Rannanpään.

MUUT ASIAT

Keskusteltiin Pesisfestivaaleista ja Nuva:n edustaja kertoi, miten nuorisovaltuusto on alustavasti suunnitellut osallistuvansa ohjelmaan.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista edusvalvontaan liittyvistä asioista. 

JÄTÄ KOMMENTTI