Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.5. muun muassa seuraavaa:

KYLIEN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE 2021

Kunnanhallitus A) myöntää kylien kehittämisrahan seuraaville yhdistyksille ja yhteisöille:

 1. Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry:lle 1.400 € (70 % haetusta) Leikkikentän aidan kunnostus ja maalaus, pintahiekan lisäys sekä ympäristön siistiminen
 2. Hallapuron Kyläseura ry:lle 3.500€ (70 % haetusta) Hallapuron kylätalon eteisen/keittiön lattian korjaaminen
 3. Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry:lle 2.000 € Kylätalon ympäristön maisemointiin
 4. Sääksjärven Kyläseura ry:lle 1.400 e Lämpökaappi kylän keskustaan sijoitettavalle sydäniskurille
 5. Sääksjärven Nuorisoseura ry:lle 3.108 € (70 % haetusta) Sääksjärven Nuorisoseuran talon lavan lattian vahvistaminen ja valaistuksen parantaminen sekä kolmen pöytäpelien hankinta
 6. Sääksjärven Työväenyhdistys Kipinä ry:lle 3.185 € (70 % haetusta) Työväentalon salaojitus, katoksen ja portaiden teko
 7. Hallapuron Metsästysseura ry:lle 3.500 € (70 % haetusta) 20 m²:n kodan rakentaminen
 8. Vimpeli Seura ry:lle 5.600 € (70 % haetusta) Koskelan kentän ja jokiranta-alueen kunnostus urheilu- ja virkistyskäyttöön esim. perjantaipinkaisut,
 9. Lund nro 3 hoitokunnalle 800 € Lundin nro 3 ranta-alueelle grillikota kalusteineen ja venepaikkojen raivaukseen – tien sorastukseen ei myönnetä avustusta kylien kehittämisrahasta
 10. SF-Caravan Vieresniemi ry:lle 5.000 € Vieresniemen alueen pihavalaistuksen ja sähköpaikkojen rakentaminen
 11. B) hylkää seuraavat anomukset
 12. Jari Etula: Isokankaantien lenkkipolun viimeistely ja parannus Perustelu: Kylien kehittämisavustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle

Hyväksyttiin.

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2022

Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2022 talousarvion laadintaa varten Vimpelin kunnan omaan palvelutuotantoon: – Lautakuntakohtaiset kehykset toimielimille talousarvion laadinnassa vuodelle 2022 on lähtökohtaisesti käyttötalousmenojen osalta vuoden 2020 tilinpäätös lisättynä 1 %. Raamissa tulee kuitenkin huomioida kustannuspaikkatasolla toiminnallisen muutoksen vaatima määrärahatarve joko lisäävästi tai vähentävästi (käyttötaloustulot ja –menot).

Talousarvion osiot ovat yleiset perusteet, tuloslaskelmaosa, käyttötalousosa, investointisuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja taloussuunnitelma. – talousarvioehdotukset esitellään kunnanhallitukselle marraskuun aikana – hallinto- ja talousjohtaja tekee talousarvioehdotukseen hallituksen päättämät muutokset/korjaukset ja hallituskäsittelyn tuloksena hallitus hyväksyy talousarvioehdotuksen ja esittää talousarvioehdotuksen valtuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa pidettävään kokoukseen.

Hyväksyttiin.

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Vimpelin kunnan nykyinen hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kj Kunnanhallitus antaa lisävalmisteluohjeet hallintosäännön päivitystä varten.

Kunnanhallitus päätti, että hallintosäännöstä pidetään ylimääräinen hallituksen kokous 31.5., jossa käsitellään pelkästään hallintosääntöä ennen lopullista esitystä kunnanvaltuustolle.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO

Kunnanhallitus päättää asettaa Vimpelin kuntaan nuorisovaltuuston, jonka jäsenet ovat 12.5. pidetyn vaalin tuloksena Anttila Justiina, Hietala Veeti, Hänninen Nelly, Jukkala Toni, Järvelä Lia, Koivukoski Aapo, Mattila Rene, Mustapuro Oona, Niemitalo Reetta, Raivio Niko ja Syynimaa Adalmiina. Toimikausi alkaa 1.8.2021 ja on sama kuin kunnanhallituksen toimikausi.

Hyväksyttiin.

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VIMPELIN LÄMPÖ OY

Kunnanhallitus hyväksyy Vimpelin kunnan ja Vimpelin Lämpö Oy:n välisen kauppakirjan.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTO PERHON KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-OHJELMASTA

Vimpelin kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeen johdosta.

Hyväksyttiin

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Kunnanjohtaja kertoi 20.5. pidetystä E-P:n aluekehittämistilaisuudesta ja
siellä Järviseudun kuntien puolesta pitämästään puheenvuorosta ja sen sisällöstä.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI