Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.6. muun muassa seuraavasti:

VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS JA HANKINTAPÄÄTÖS

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä Pohjola Vakuutuksen tarjouksen omaisuus-, toiminta- ja henkilövakuutuksen osalta
2) hyväksyä If-Vahinkovakuutuksen tarjouksen ajoneuvovakuutuksen osalta.

Hyväksyttiin.

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN TILAUS 2023 / TALOUSARVION VALMISTELU

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistystoimen tilaajalautakunnan esityksen toiminnallisina ja taloudellisina tavoitteina sivistystoimen ostopalvelutilaukseen v. 2023 toiminnoittain vuoden 2023 talousarvion valmisteluun esitettäväksi Alajärven sivistyslautakunnalle.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

Kunnanjohtajan esitys:

Teknisen johtajan virkaan valittu Jarno Pulkkinen on toimittanut varauksettoman lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja vaali voidaan tältä osin vahvistaa.

Hyväksyttiin.

LASKUJEN JA MUIDEN KIRJANPIDON TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2022 / TÄYDENNYS HEINÄKUU 2022

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää 10.1.2022 tehdyn päätöksen täydennyksenä, että heinäkuun 2022 aikana teknisellä johtajalla ja ympäristösihteerillä on oikeus hyväksyä kaikki kunnan laskut ja kirjanpidon tositteet.

Hyväksyttiin.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää, että
1) työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa oman toimen ohella 1.7. 2022 lukien
toistaiseksi vapaa-aikasihteeri Ari Takala
2) ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa toimii oman toimen ohella sisäilmatyö-
ryhmän kokousten koollekutsujana ja kokousten sihteerinä ja tiedottajana.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / ERITYISLIIKKUJAN KORTTI

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen vapaa-aikalautakunnalle valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 2.5.2022 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 6.6.-19.6.2022 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 1.6.2022 eikä vapaa-aikalautakunnan 14.6.2022 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista mm. kunnan lomajärjestelyistä ja tulevasta pesisfestivaaleista sekä 17.6.2022 olleesta kesäasukastapahtumasta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI