Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 13.3.

YLEISAVUSTUKSET VUODELLE 2023

Hallinto- ja talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää myöntää yleisavustuksia seuraavasti:
1) varataan avustusta Vimpelin Hiihtoseura ry:lle hiihtomajan vuoden 2023
sähkö- ja vesikuluihin, kate muista kuluista 3 000 €
2) myönnetään anomuksen mukaisesti yleisavustuksina seuraavat avustukset:
SPR Vimpelin osasto 1 700 €
Järviseudun Parkinson -kerho 500 €
Vimpelin Martat ry 500 €
Järviseudun Eläkkeensaajat ry 1 000 €
Järviseudun Omaishoitajat ry 1 500 €
Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry. 1 500 €
3) myönnetään yleisavustus vähennettynä vapaa-aika- ja kulttuurilautakun-
nan myöntämällä yleisavustuksella vähennettynä sekä lisäksi erotus 20
%:lla vähennettynä
Vimpelin 4H yhdistys ry 6 400 €
Moms for Kids ry 5 600 €
4) myönnetään MLL:n Vimpelin Yhdistys ry 1 800 €
5) myönnetään Vimpelin Veto ry:lle yleisavustusta 4 000 €,
ja lisäksi 2 000 € kunnan markkinointiin varatulta kustannuspaikalta ja
2 000 yhteiskuntasuhteisiin varatulta kustannuspaikalta,
yhteensä 8 000 €.

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

KYLIEN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE 2023

Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahan 30 350 € seuraaville yhdistyksille ja yhteisöille kuittia / laskua vastaan seuraavasti:
1. Hallapuron kyläseura ry (ei erillistä hakemusta) 1.400 €
2. SF-Caravan Vieresniemi ry 4.150 €
3. Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry, 2.800 €
4. Lund nro 3 osakaskunta Hietoja, 2.400 €
5. Sääksjärven Nuorisoseura ry 4.800 €
6. Vimpeli Seura ry, 4.800 €
7. Sääksjärven Työväenyhdistys Kipinä ry 4.000 €
8. Hallapuron Metsästysseura ry 3.600 €
9. Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry 400 €
10. Autoliitto Järviseudun osasto ry 2.000 €

Hyväksyttiin.

SOPIMUS PALVELULIIKENTEEN JAKAUTUMISESTA 1.1.2023 LÄHTIEN

Vs. kaupungin johtaja Seija Kinnunen

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kustannusten jaon pohjaksi tehdyn esityksen ajalle 1.1.-31.12.2023.

Hyväksyttiin.

SOPIMUS KUSTANNUSTEN / TULOJEN JAKAMISESTA / JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA

Vs. kaupungin johtaja Seija Kinnunen

Kunnanhallitus esittää Alajärven kaupungin, Lappajärven ja Vimpelin kuntien
Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen lakkauttamisen jälkeen
syntyneiden / laskutettavien kustannusten tai tulojen jakamista koskevan sopimuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että Alajärven kaupunki ja Lappajärven kunta tekevät samansisältöiset päätökset.

Hyväksyttiin.

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA

Vs. kaupungin johtaja Seija Kinnunen

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2023 vaalien ulkomainonta saadaan
aloittaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli eduskuntavaaleissa keskiviikkona
15.3.2023.
Vimpelin kunnan omistamalla alueella ulkomainonta sallitaan Nuorisotalon
edustalla kunnan omistamassa mainostelineessä. Telineiden asennuksesta
vastaa tekninen toimi.
Mainostelineistä varataan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle yksi julis-
tetila, jonka sijainti määräytyy vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä
kuin ehdokkaan asettaneiden ryhmien numerot ovat ehdokaslistojen yhdistel-
mässä.

Hyväksyttiin.

JÄRVISEUTU VETÄÄ JA PITÄÄ -HANKE / KUNTARAHOITUSOSUUS

Vs. kaupungin johtaja Seija Kinnunen

Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Järviseutu vetää ja pitää -hankkeeseen ja hyväksyy kuntarahoitusosuuden jaon asukaslukujen suhteessa.
Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Soini
tekevät vastaavat myönteiset päätökset. Kustannuspaikka 019007 Projektien
kuntaosuudet.

Hyväksyttiin.

JÄRVISEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMA 2023-2026

Vs. kaupungin johtaja Seija Kinnunen

Kunnanhallitus esittää Järviseudun kotouttamisohjelman vv. 2023–2026 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tekstissä korjataan s. 9. Vimpelin Vuokrata-
lot Oy Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:ksi.

Hyväksyttiin.

KUNTAMALLI -SOPIMUKSEN JATKAMINEN / TILAPÄISTÄ SUOJELUA TARVITSEVAT HENKILÖT

Vs. kaupunginjohtaja Seija Kinnunen

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin ajalle 5.3. – 31.12.2023.

Hyväksyttiin.


 

 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI