Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 29.5.

OMISTAJAOHJAUS / VIMPELIN LÄMPÖ OY

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus kuulee yhtiön hallinnon edustajia ja antaa tarvittaessa omista-

jaohjausta hallinnon ja toiminnan osalta.

Keskusteltiin Vimpelin Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa yh-
tiön ajankohtaisista asioista ja todettiin, että kunnanhallituksen seuraavassa
kokouksessa nimetään kunnanhallituksen ehdokkaat yhtiön hallitukseen.


YHTEISTYÖSOPIMUS ETELÄPOHJANMAAN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy TYP toiminnan järjestämisestä EteläPohjanmaan
työ ja elinkeinotoimiston alueella 1.1.202331.12.2024 laaditun sopimuksen
Vimpelin kunnan puolesta allekirjoitettavaksi.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO / KVALT 3.4.2023

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 3.4.2023 kokouksessa tekemät
päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä jär-
jestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muu-
toinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

SOPIMUS VARALLAOLOSTA

Kunnanhallitus hyväksyy Vimpelin kunnan henkilöstöä koskevan varallaolo-
sopimuksen ja ohjeen.

Hyväksyttiin.


TIEDOKSI / VUOKRASOPIMUKSET / VIMPELIN KUNTA / EP:N HYVINVOINTIALUE

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.


VÄLIKATTO RAKENTEIDEN KORJAUS KIRJASTON KOHDALLA

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee kirjeen ja sen sisältämän vaatimuksen tiedoksi ja
lähettää sen tekniselle toimelle käsiteltäväksi ja toimeenpantavaksi.


Hyväksyttiin ja kehotettiin teknistä tointa tarkistamaan sopimusasia yhdessä
Kuntala Oy:n kanssa.


 SAATAVASTA LUOPUMINEN /KUOLINPESÄT 3 KPL

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää luopua kolmen eri kuolinpesän saatavista kokonaan.
Saatavat poistetaan reskontrasta ja kirjataan lopulliseksi luottotappioksi v.
2023.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto
oikeutta 9.5.28.5.2023 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin ottooikeutta.

Hyväksyttiin.


JÄTÄ KOMMENTTI