Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 18.9.

LUONTAISEDUT VUONNA 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus

  1. vahvistaa vuoden 2023 luontoisedun, joka on koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saama ravintoetu. Tämä etu on arvoltaan 4,80 euroa ateriaa kohden. Tämän hoitaa verotukseen henkilökunnalleen Alajärven kaupunki.
  2.  koulujen ja päiväkodin aterian hinnaksi 6,00 euroa ateriaa kohden kyseisten yksiköiden henkilökunnalle (ei valvontavelvoitetta). Vimpelin kunta laskuttaa.
    Päätös: Hyväksyttiin.

TYÖPAIKKARUOKAILUN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN

Hallinto- ja talousjohtajan esitys

Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Vimpelin kunta työnanta-
jana osallistuu työpaikkaruokailun kustannuksiin 1.10.2023 lukien seuraa-vasti: Työnantaja osallistuu ruokailukustannuksiin 1,30 € Sopimusruokapaikoilla on oikeus laskuttaa Vimpelin kuntaa 1,30 euroa/ateria. Yrittäjä ottaa työntekijän nimen ja työpisteen vihkoon ja laskuttaa kuukausit-tain kertyneiden ruokailijoiden hinnan Vimpelin kunnalta. Sopimukset ravintoloiden kanssa tehdään erikseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa 18.9. klo 15.15 alkavassa kokouksessa.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta työnantajana osallistuu työpaikkaruokailun kustannuksiin 1.10.2023 lukien seuraavasti: Työnantaja osallistuu ruokailukustannuksiin 1,30 €
Sopimusruokapaikoilla on oikeus laskuttaa Vimpelin kuntaa 1,30 euroa/ateria. Yrittäjä ottaa työntekijän nimen ja työpisteen vihkoon ja laskuttaa kuukausit-tain kertyneiden ruokailijoiden hinnan Vimpelin kunnalta. Sopimukset ravintoloiden kanssa tehdään erikseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

KUNNANVIRASTON KOKOUSTILOJEN VUOKRAT / KAHVITUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että 1.10.2023 lukien kunnanviraston kokoustilojen vuokrat ovat seuraavat: kunnanhallituksen kokoushuone 20 euroa + alv / kokous / päivä
valtuustosali 50 euroa + alv / kokous / päivä kokoukseen tilattavan kahvituksen hinta on:
kahvi ja tee 1,70 €/hlö (+alv %)
kivennäisvesi 0,33 ltr 2,20 eur/kpl (+alv %)
virvoitusjuoma 0,33 ltr 2,20 eur/kpl (+alv %)
Pitkopulla (10 hlö) 6,00 eur/kpl (+ alv %)
Pitkopulla (15 hlö) 8,50 eur/kpl (+ alv %)
Pikkupulla / piirakkapala 1,70 eur/kpl (+ alv %)
Täytetty sämpylä/leipä 3,50 €/hlö (+alv %)
Pasteija / karjalanpiirakka 2,20 eur/kpl (+ alv %)
Keksi 0,50 €/hlö (+alv %)
Kokoustiloista ei ole peritty vuokraa kuntien väliseen yhteistoimintaan liitty-vistä kokouksista eikä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun tai muiden yritysten, joissa kunta on osakkaana kokoukset, sovittelutoimiston (rikos- ja riita-asiat), maanmittauslaitoksen, metsäkeskuksen ja kunnanvaltuustossa edustettuna olevien puolueiden paikallis- ja kunnallisjärjestöjen kokouksista ym. tilaisuuksista eikä kyläyhdistysten kokouksista.

Päätös: Hyväksyttiin.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2024 – 2025

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vv. 2024 –
2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2023 – 2028

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vv. 2023
2028 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

VALMIUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valmiussuunnitelman yleisen osan kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin

VEROHALLINTO ON SIIRTÄNYT N.N. HENKILÖN V. 2022 JA V. 2023 KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN VIMPELIN KUNNANHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hylätä N.N. vuoden 2022 ja 2023 kiinteistöverosta vapauttamista koskevan hakemuksen, koska veronkantolain 47 §:n mukaiset
edellytykset eivät täyty. Hakijalla on omistuksessaan mm. kiinteistö, jonka hän on luovuttanut vastikkeetta muiden henkilöiden käyttöön. Koska vuokraa ei ole peritty, ei kiinteistöveron perimistä kiinteistöistä voida katsoa kohtuuttomaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI