Lappajärven kunnanvaltuuston päätöksiä

0

Lappajärven kunnanvaltuuston päätöksiä kokouksesta 14.12.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024 asian käsittelyn aikana Sari Karlström esitti, että investointiosassa Käpykankaantiehen varattu 90.000 euron määräraha muutetaan 50.000 euroksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 Päätös: Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 ja esittää sen edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin

Äidinkielen lehtorin viran auki julistaminen

Päätös: Kunnanhallitus päättää myöntää hyvinvointivaliokunnalle luvan lukion
äidinkielen lehtorin viran täyttämiseen 1.8.2022 alkaen.

Hyväksyttiin

Kuraattorin palkkaaminen valtion erityisavustuksella

Sivistysjohtaja: Hyvinvointivaliokunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää
määräaikainen kuraattorin tai kasvatusohjaajan toimi. Rekrytoinnista vastaa
kaikilta osin sivistysjohtaja, joka kokoaa tarvittavan haastatteluryhmän.
Sivistysjohtaja tekee myös valinnan viranhaltijapäätöksenä.

Hyväksyttiin.


Edustajan nimeäminen Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmään

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan Etelä-Pohjanmaan
liikennejärjestelmätyöryhmään kunnallisvaalikaudeksi 2021 – 2025

Hyväksyttiin

Vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan asettaminen aluevaaleja varten

Kunnanhallitus päättää asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten vaali lauta-
kunnat kutakin äänestysaluetta varten ja vaalitoimikunnan sekä nimetä
niihin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet vaali lain 15
§:n mukaisesti.

Hyväksyttiin

Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kunnanhallitus päättää suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.

Hyväksyttiin

Kraatterijärven Geoparkin toiminnan vakiinnuttaminen ja rahoitusosuudet

Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Geoparkin
toimintabudjetin 2022 – maksuosuudeksi Lappajärven kunnan osalta 20.000
euroa/vuosi ja maksimissaan 12.000 euroa hankkeisiin vuosille 2022-2025
ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että
muutkin kunnat (Alajärven kaupunki, Evijärven kunta, Soinin kunta, Vimpelin kunta ja Ähtärin kaupunki) hyväksyvät Geoparkin toimintabudjetin 2022- yllä esitetyllä tavalla.

Hyväksyttiin

Sopimuksen hyväksyminen Alajärven sivistyslautakunnan alaisten varhaiskasvatuksen palveluiden ostamisesta Alajärven kaupungilta

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen
yhteistoimintasopimus Kauhavan kaupungin kanssa irtisanotaan päättymään
1.8.2022 alkaen.

Hyväksyttiin

Yhdyskuntapäällikön virka
Kunnanhallitus päättää, ettei yhdyskuntapäällikön virkaan valita ketään,
koska kukaan hakijoista ei täyttänyt virkaan edellytettyä
koulutusvaatimusta. Kunnanhallitus määrittää koulutusvaatimuksen
uudelleen ja käynnistää uuden haun viipymättä.

Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI