Virrat antoi lausunnon Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2045

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus antoi maanantaisessa (23.1) kokouksessaan lausunnon Pirkanmaan liikenne-järjestelmäsuunnitelmasta 2045.

Kaupunginhallitus yhtyi teknisten palveluiden lautakunnan lausuntoon asiasta. Lisäksi kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä, että suunnitelmassa kantatieverkolta kehitystoimenpiteitä vaativaksi on nostettu Kantatie 65.

Kantatie 65 liikennemäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Myös raskaan liikenteen osuus ko. tieverkolla on lisääntynyt huomattavasti. Kantaie 65 yhteydessä kehitystoimenpiteitä vaativaksi asiaksi tulisi nostaa myös Valtatie 23 ja kantatie 66 risteys Virtain Herraskylässä. Lisäksi esille nostettiin, että alueella tulisi pyrkiä edistämään kävelyä ja pyöräilyä liikkumistapana kevyen liikenteen väyliä tai piennarta lisäämällä.

Myönnettiin täyttöluvat laitoshuoltajan määräaikaiseen toimeen ja varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaisille sijaisuuksille. Hyvinvointilautakunnan jäljellä olevalle toimikaudelle nimettiin kaupunginhallituksen edustajana Ari Dahlberg. Vammaisneuvoston jäljelle olevalle toimikaudelle nimettiin neuvoston sihteeriksi hyvinvointiohjaaja.

Todettiin valtuustoaloitteen henkilökunnan pyöräkatosten rakentamisesta asian loppuun käsitellyksi. Katokset on rakennettu. Valtuustoaloitteesta vapaa-ajan asukastoiminnasta, että kyseiseen asiaan on vuosittain varattu määräraha yhdistyksen tai toimikunnan avustamiseen. -jr


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI