EPSHP | M-talon M-Galleria on avattu

0
M-Galleria

Syksyllä 2021 käyttöön otetussa uudessa M-talossa on varattu tilaa myös taiteelle. Kiinteistöosakeyhtiön taidehankintojen lisäksi sairaalassa on M-galleriaksi kutsuttu tila, jonne on 12.4.2022  avattu ensimmäinen taidenäyttely.

M-gallerian näyttelyksi on koottu Törnävän sairaalan taidekokoelman teoksia. Ne kuuluvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 600 teoksen kokoelmaan.

Törnävän sairaalassa on eri tiloissa ollut esillä paljon taidetta. Sairaalan perustamisesta vuodesta 1923 lähtien taidekokoelma on karttunut erilaisten rakennusvaiheitten yhteydessä 1980-luvulle saakka muun muassa rakentamisen prosenttiperiaatteen mukaisin ostoin tai erilaisin lahjoituksin. Kun sairaalarakennukset myytiin ja psykiatrinen sairaala vuonna 2021 muutti, myös taiteen tuli muuttaa.

Tässä yhteydessä aloitettiin taidekokoelman inventointi ja kuntokartoitus sekä osittainen kunnostaminen. Taidehistoriallisesti kiinnostavat, jopa merkittävät työt, on inventoinnin yhteydessä luetteloitu ja niiden tutkimus ja kunnostus on aloitettu. Osalla Törnävän kokoelmaa on kulttuurihistoriallista tai sairaalahistoriallista merkittävyyttä. Tällaisia ovat lahjoitukset ja esimerkiksi taideterapiassa tehdyt työt. Nämä työt talletetaan Seinäjoen sairaalamuseoon.

A. Keturi

Törnävän sairaalan kokoelma on karttunut monien vuosikymmenien aikana. Siinä on yli 250 työtä ja ne edustavat hyvinkin erilaisia taidesuuntauksia ja taidemakuja.  Kokoelmassa on sekä ammattitaiteilijoiden että harrastelijoiden teoksia, jonka vuoksi kokoelman laatu ja edustavuus vaihtelevat. Törnävän vanhimmat hankinnat ovat sairaalan alkuajoilta. Niiden joukossa on lahjoituksia, kuten esimerkiksi ensimmäisen ylihoitajan Kustaava Palmusen 1924 lahjoittama Järnefelt-kopio, monien potilaiden lahjoituksia tai heidän omia töitään.  Kokoelmassa on 1920–1970-lukujen arvostettujen taiteilijoiden töitä, kuten Arthur Heickellin, Arvi Mäenpään, Eero Nelimarkan, Oiva Polarin, Veikko Takalan ja Juhani Linnovaaran maalauksia. Hyvä kokonaisuus on myös suomalaista taidegrafiikkaa 1950–1960-luvuilta. Mukana on keskeisiä graafikoita kuten Åke Hellman, Erkki Kulovesi, Tuulikki Pietilä, Voitto Vikainen ja Tuomas von Boehm.

Aivan erityisen kiinnostava ja taiteellisesti korkeatasoinen on pohjoismaisen grafiikan kokonaisuus. Se sisältää noin 40 grafiikan lehteä, joiden tekijät edustavat 1950–1960-lukujen nimekkäimpiä pohjoismaisia taiteilijoita. Teokset ovat pääosin suurikokoisia värilitografioita. Teosten tekijät kuten esimerkiksi ruotsalaiset Albin Amelin, Sven Jonson, Sven X:et Erixson, Sven Ljungberg, Axel Olsson, tanskalainen Gerda Åkesson tai norjalainen Terje Gråstad ovat hyvin tunnettuja taiteilijoita. Osa kuului mm. Ruotsin taidehistoriaan vaikuttaneeseen Halmstadsgruppeniin. 1950-luvulta lähtien pohjoismaista grafiikkaa ja sen tunnettuvuutta edisti erityisesti Grafiska sällskapet, joka julkaisi taidemappeja ja järjesti pohjoismaisen taidegrafiikan näyttelyitä.

Useat kokoelman teoksista kuuluvat tällaisiin mappeihin.  Mutta miten tämä pohjoismainen taide on joutunut Seinäjoelle psykiatrisen sairaalan kokoelmiin? Toistaiseksi ei ole saatu selville, että Seinäjoella tai Pohjanmaalla olisi ko. näyttelyitä järjestetty – kuten ei muuallakaan Suomessa. Suuret taidehuutokaupat, kuten Bukowskis, järjestivät 1970-luvulla joidenkin ruotsalaistaiteilijoiden näyttelyitä Helsingissä. Erityisen valveutuneet ostajat ovat ilmeisesti tehneet hankintoja Törnävälle! Tutkimus on vielä kesken, mutta toivottavasti se tuo lisätietoa tästä taidekokonaisuudesta.

M-galleriaan on nyt koottu näyttelyksi 30 Törnävän taidekokoelman teosta. Mukana on suomalaistaiteilijoita ja pohjoismaisia graafikoita. Pääosin teokset ovat 1950–1960-luvun töitä, maisema-aiheita, mutta myös henkilökuvauksia. Kokoelman vanhinta osaa edustavat töysäläissyntyisen Arvi Mäenpään kymmenen Etelä-Ranskassa Cannesissa 1928 maalaamaa maisema-akvarellia. Näyttelytyöt on valittu edustamaan kokoelmaa ja luomaan galleriaan esteettisen kokonaisuuden.

M-gallerian näyttely on tarkoitettu pitempiaikaiseksi esittelyksi, jota voidaan myöhemmin muuttaa, koska kokoelmassa riittää kiinnostavia taideteoksia.

M-gallerian näyttely on yleisölle avoin M-talon aukioloaikoina.


 

JÄTÄ KOMMENTTI