EPSHP | Maskisuositus kevenee myös Etelä-Pohjanmaalla

0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on muuttanut valtakunnallista maskisuositustaan 14.4.2022. Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki noudattaa maskisuosituksessaan THL:n linjauksia. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä asioitaessa että työskenneltäessä.

Koronatartuntamäärät sekä ilmaantuvuus Etelä-Pohjanmaalla ovat hienoisessa laskussa. Alueella todettiin viikolla 15 terveydenhuollon pcr-testillä yhteensä 700 koronatartuntaa. Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 23934. 14 vuorokauden ilmaantuvuus varmistettujen testien osalta on 780 / 100 000 asukasta.

Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on vähentynyt Seinäjoen keskussairaalassa. Erikoissairaanhoidossa oli maanantain 25.4. tietojen mukaan 7 koronapotilasta.
Perusterveydenhuollossa sen sijaan sairaalahoidon tarve jatkuu erittäin korkeana. Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli maanantaina yhteensä 59 koronapotilasta.
Maakunnassa on runsaasti paikallisia koronaepidemioita tehostetun asumispalvelun yksiköissä. Tartuntoja todetaan ikäihmisillä nyt aiempaa enemmän.

Koronarokotuksista annetaan erityisesti yli 80-vuotiaiden 4. rokotusannoksia. 1. ja 2. annosten osalta Etelä-Pohjanmaalla ollaan noin kaksi prosenttia koko maan keskiarvoa matalammalla tasolla. 3. annosten osalta eroa on noin 3 prosenttia.

Nyrkki teki 25.4. kokouksessa muutoksia suosituksiinsa.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen sosiaali- ja terveydenhuollossa vierailijoille, henkilöstölle sekä mahdollisuuksien mukaan potilaille. Sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvat muun muassa sairaalat, terveyskeskukset sekä vastaanotot, ympärivuorokautisen hoivan yksiköt, muut asumispalveluyksiköt sekä kotihoito.

THL:n linjauksen mukaisesti yleinen maskisuositus on poistettu.

Maskia voi, ja kannattaa, kuitenkin edelleen käyttää esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien ja riskiryhmiin kuuluvien kannattaa jatkaa sellaisen maskin (FFP2 tai FFP3) käyttöä, joka suojaa hyvin myös maskin kantajaa.

THL suosittelee edelleen maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä seuraavissa tilanteissa: niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin; niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä sekä niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Nyrkki ei enää ota kantaa yksityistilaisuuksien henkilömäärään tai opetusryhmien sekoittamiseen kouluissa.
Sekä kotona, koulussa että varhaiskasvatuksessa on edelleen tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Oireisena tulee aina jäädä kotiin.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

Aluehallintoviraston määräykset:
Ei voimassa olevia määräyksiä tällä hetkellä.

Nyrkin suositukset

1. Yksityistilaisuudet
Henkilömäärää koskevia rajoituksia tai suosituksia ei ole. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen.

2. Suositukset työpaikoille
Kansallisesta etätyösuosituksesta on luovuttu. Työnantajia suositellaan arvioimaan työpaikkakohtaisesti mahdollisuudet lähityöhön paluuseen, hyvien etätyökäytäntöjen edistämiseen sekä joustavaan etä- ja läsnätyön yhdistämiseen. Työpaikoilla suositellaan edelleen noudatettavaksi terveysturvallisia käytänteitä.

3. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin
Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hyvästä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista. Maskisuosituksesta on kouluissa ja oppilaitoksissa luovuttu.

4. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

5. Maskisuositus
THL on 14.4.2022 poistanut yleisen maskisuosituksen. Maskin käyttöä suositellaan kuitenkin julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä:
> niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
> niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
> niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.
Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.
Maskin käyttöä suositellaan edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille:
> terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot)
> ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä
> vammaispalveluiden yksiköissä
> ikäihmisten asumispalveluissa sekä kotihoidossa

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 9.5.2022


 

JÄTÄ KOMMENTTI