Ilmaantuvuusluvut eivät enää anna kokonaiskuvaa epidemiatilanteesta. Ilmaantuvuuteen lasketaan ainoastaan terveydenhuollon tietoon tulleet koronatartunnat, ei kotitestillä todettuja. Tartuntojen kokonaismäärä on huomattavasti tilastoja suurempi.

Oleellisempi epidemiatilanteen mittari on tällä hetkellä sairaalakuormituksen taso, joka on tasaantumisen jälkeen noussut uudelleen.

Erikoissairaanhoidossa oli maanantaina 7.2.2022 yhteensä 18 koronapotilasta. Maakunnan terveyskeskusten vuodeosastoilla oli niin ikään 18 koronapotilasta.

Aiemmasta poiketen rajoitustoimilla ei enää kyetä hillitsemään laajasti väestössä leviävää omikron-muunnosta.

Aluehallintoviraston kevennetyt määräykset tulivat voimaan Etelä-Pohjanmaalla 5.2.2022 alkaen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla terveydenhuollon pcr-testillä yhteensä 1214 koronatartuntaa, joista 498 viime viikonlopun aikana. Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 12141. 

Kotitestillä todetut tartunnat eivät näy terveydenhuollon tilastoissa, joten koronatapausten määrä on huomattavasti tilastoitua suurempi.

Selvitetyistä tartunnoista suurin osa tuli edelleen perhepiiristä tai jäi epäselväksi. Joukkoaltistumisia tapahtuu edelleen muun muassa sote-yksiköissä, koululuokissa ja päiväkotiryhmissä.

14 vuorokauden ilmaantuvuus varmistettujen testien osalta on nyt  1551 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 629 / 100 000 asukasta. Ilmaantuvuusluvun lasku johtuu terveydenhuollon koronatestauksen kohdentamisesta ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluviin sekä sote-työntekijöihin. Ilmaantuvuusluvut eivät näin ollen enää kuvaakaan epidemian todellista tilannetta.

Viime viikolla otettiin yhteensä 3347 pcr-testiä. Testimäärä on edelleen laskenut viimeviikkoisesta. Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on myös vähentynyt ja on nyt keskimäärin 14,1 tuntia.

Positiivisten koronatestien osuus on jonkin verran laskenut: viime viikolla 38 % otetuista pcr-näytteistä osoittautui positiivisiksi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 18 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on niin ikään 18 koronapotilasta. 

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 87,3 % on saanut 1. rokotuksen ja 84,8 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 55,1 % alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 88,2 % on saanut 1. rokotuksen ja 85,5 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 57,4 % yli 12-vuotiaista. 

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 50 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.

Ulkona järjestettäviä tilaisuuksia ei enää rajoiteta. Aluehallintoviraston aiempi tilojen sulkua koskeva määräys on purettu.

Määräys on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.

Aluehallintovirasto määrää tartuntalain pykälään 58 d perustuen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit).

Määräys on voimassa ajalla 1.2. – 28.2.2022.

Nyrkin suositukset

 1. Yksityistilaisuudet

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuudessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

 1. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 14.2.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa (esimerkiksi kansalaisopistojen ryhmiä) voidaan toteuttaa etäyhteyksien kautta.

 1. Etätyösuositus 

Nyrkin etätyösuositus on voimassa alueella 28.2.2022 saakka. 

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä, että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

 1. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

 1. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hyvästä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituksen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

 1. Matkustus

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

 1. Maskisuositus

Laajaa maskin käyttöä suositellaan kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:

 • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä. 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 14.2.2022.

 


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI