Metsiemme salaisuuksia-hanke elävöittää ulkoilijan luontokokemusta

0

Metsät ja niiden hoito, luonto, luontomatkailu ja sen kestävyys, sekä ympäristökasvatus ovat aiheita, joista riittää keskustelua ja joiden suosio on kasvanut huimasti korona-aikana.

Metsiemme salaisuuksia-hanke saikin alkunsa kasvaneesta kysynnästä, sen tavoite on viedä kulkija pintaa syvemmälle tutuissa metsissä. Käytännössä tämä tehdään tuottamalla materiaalia, joka elävöittää ulkoilijan luontokokemusta, tutustuttaa kohteeseen tarinoiden myötä ja herättää uteliaisuuden tietää lisää metsä- ja luontoasioista etenkin Alavuden, Soinin ja Ähtärin alueella.

Hankehakemus tehtiin yhteistyön voimin

Ähtäri Zoo Resort Oy, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun edustajat sopivat vastuualueet ja laittoivat yhdessä hankehakemuksen Kuudestaan ry:lle. Sieltä tuli myönteinen päätös, Leader-rahoitusta ja rohkaisu projektiin, joka kestää ensi vuoden loppuun. Metsiemme salaisuuksia on yleishyödyllinen kehittämishanke, joka liittyy EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022).

Osa-aikaisena hankevetäjänä toimii Tiina Tarkkonen, jonka muuhun työnkuvaan kuuluu eläinpuistolla kasvillisuuden hoitaminen, sekä eläinopastukset. Metsiemme salaisuuksia- hankkeessa kysytään, minkälaisia asioita alueemme metsistä halutaan nostaa esiin ulkoilureittien käyttäjille. Metsäkeskustelu käy Suomessa vilkkaana, joten aihe on erittäin ajankohtainen. Tavoitteena on metsiä monipuolisesti esittelevä kokonaisuus. Ensimmäisenä hanketoteuttajien yhteisenä tehtävänä on päättää tulevat retkikohteet, jotka päätetään kesälomakauden mentyä ohi. Kiitokset kaikille, jotka ovat ehdottaneet hankkeelle retkikohteita.

Hanke on yhteinen ja kaikki ovat tervetulleita osallistumaan

Julkisen rahoituksen osuus hankkeesta on 80%. Osa yksityisestä rahoituksesta toteutuu talkootyönä. Hankkeen kaikissa vaiheissa osallistuminen on talkoohengessä kaikille avointa. Hankekoordinaattori Tarkkonen toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan retkille, työpajoihin, ideointiin sekä tiedonkeruuseen. Sana on vapaa.

Käytännön toteutus

Käytännön toteutuksena tehdään ensi syksynä opastetut luontoretket, ”aineistonkeruuretket”, joita on vähintään yksi jokaisessa hankealueen kunnassa. Kohteisiin tutustutaan perusteellisesti ja etenkin Sedun asiantuntemus on tässä isossa roolissa. Myöhemmin pidetään ”tarinankerronnan taitoa”, teemaiset työpajat, joissa työstetään kootun aineiston pohjalta materiaalia, joka tuo tieto- ja tarinasisältöä kohteisiin. Tähän liittyvää matkailualan osaamista saamme erityisesti Haaga-Helian joukoista.

– Mietimme yhteistyössä Kuuden Tähden reitistö-hankkeen kanssa, miten tuotettuja materiaaleja voitaisiin hyödyntää reitistönkin yhteydessä, mutta kaikki tuotettu materiaali hankkeesta on julkista ja kaikkien käytettävissä, huomauttaa Tarkkonen.

Lisätietoja saa hankkeen omilta nettisivuilta www.metsiemmesalaisuuksia.fi, sieltä löytyy muun muassa tiedotteita ja osallistumislomake. Sivujen kautta voi lähettää vinkkejä ja toiveita hanketoteuttajille, tai sitten voi olla suoraan yhteydessä hankevetäjään.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI