Seinäjoen keskussairaalan opiskelijaohjauksen laatu on Suomen parasta

0
Seinäjoen keskussairaalan pääsisäänkäynti (Kuva: Santeri Viinamäki/J-Pnews)

Seinäjoen keskussairaala sijoittui opiskelijaohjauksen laatua koskevassa kansallisessa vertailussa kärkeen.

HUS on jälleen julkaissut vuosittaiset CLES-arvioinnin tulokset. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on palautteiden perusteella Suomen paras sairaanhoitopiiri opiskelijaohjauksen laadussa (ka 9.2). Toiseksi tänä vuonna sijoittui Satakunnan sairaanhoitopiiri (9.1) ja kolmanneksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (9.0). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli jo viidennen kerran peräkkäin kärkisijalla, mutta tänä vuonna CLES-keskiarvo oli kaikkien aikojen paras.

Jo aikaisemmin tänä vuonna Nuorten lääkärien yhdistys antoi koulutuspaikkakyselyssä viisi tähteä Seinäjoen keskussairaalan päivystyskeskukselle.

Oheisena opetusylihoitaja Merja Sankelon kertoo vuoden CLES-tuloksista ja alla leike koulutuspaikkakyselyn palkituista.

 

Merja Sankelo
Opetusylihoitaja
EPSHP

Harjoittelujaksot työelämässä ovat oleellinen osa terveysalan koulutusta. Seinäjoen keskussairaalassa on vuosittain harjoittelussa noin 800 opiskelijaa eri puolilta Suomea ja pääosin 4-8 viikon pituisilla jaksoilla kerrallaan. Suurin osa heistä on sairaanhoitajaopiskelijoita, mutta harjoittelussa on paljon myös ensihoitaja-kätilö-, fysioterapeutti-, bioanalyytikko -, röntgenhoitaja ja terveydenhoitajaopiskelijoita.

Harjoittelujaksojen ajalle jokaiselle opiskelijalle nimetään oma lähiohjaaja ko. osaston tai poliklinikan hoitohenkilökunnasta.  Koska Seinäjoen keskussairaala on opetussairaala, on sen jokaisella työntekijällä velvollisuus toimia tarvittaessa opiskelijaohjaajana. Nimeäminen tapahtuu harjoitteluyksikön opiskelijavastaavan toimesta.

Opiskelijaohjauksen laatua seurataan CLES-palautemittarilla (asteikko 0-10), joka on Suomessa laajasti käytössä; lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja myös useissa perusterveydenhuollon yksiköissä. Kyselyssä on kysymyksiä, jotka koskevat työyksikön ilmapiiriä, hoidon lähtökohtia, ohjauksellisia lähtökohtia ja ohjaussuhteen toimivuutta. Lisäksi siinä on yksi avoin kysymys palautteiden antoa varten. Opiskelijat antavat palautteen vapaaehtoisuuden pohjalta jokaisen harjoittelujakson lopussa.

Kansalliset CLES-tulokset kootaan yhteen HUS:ssa vuosittain. Nyt on julkistettu vuoden 2020 opiskelijaohjauksen laatua koskevat tulokset. Vertailussa oli mukana 28 organisaatioita, joista sairaanhoitopiirien (n=18) tuloksia on tarkasteltu erikseen. Palautteita oli antanut noin 11 681 opiskelijaa, joka oli koronavuodesta johtuen (harjoitteluja keskeytetty) vähemmän kuin aikai-semmin.  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on CLES-palautteiden perusteella Suomen paras sairaanhoitopiiri opiskelijaohjauksen laadussa (ka 9.2). Toiseksi sijoittui Satakunnan shp (9.1) ja kolmanneksi Varsinais-Suomen shp (9.0). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli jo viidennen kerran peräkkäin kärkisijalla, mutta CLES-keskiarvo oli nyt kaikkien aikojen paras.


 

JÄTÄ KOMMENTTI