Virrat tyrmää Kihniön vaatimukset muutoksista Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n lunastuslausekkeisiin

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ Jarkko Ruohola
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (23.5.) esittää omistajaohjauksena Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustaja Reijo Koskelalle, että Virtain kaupunki ei hyväksy Kihniön kunnan vaatimusta lunastuslausekkeen mukaisen lunastushinnan muutoksesta ja myös yhtiöjärjestyksen 13 pykälän muuttamisesta koskien myös lunastuslauseketta.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että Virtain kaupungilla on ollut ajatus jo aikaisemmissakin esitetyissä perusteluissa, että kaupunki katsoo yhtiöjärjestyksellä, silloin kun se on tehty, on yhtiö tehty kuntaomisteiseksi. Kihniön esittämät vaatimukset vaarantaisivat kuntaomisteisen tarkoituksen.

Virtain kaupungin näkemyksen mukaan sähköyhtiön tarkoituksena on palvella alueen asukkaiden sähkönsaantia. Kuntaomistajuus on ollut se ensisijainen tarkoitus, jota me haluamme edelleen vaalia, Henna Viitanen selvittää. Virtain kaupunki omistaa Koillis-Satakunta Oy:n osakekannasta 41,6 prosenttia.

Omistajaohjauksena esitetään myös sääntömääräisten asioiden hyväksymistä, tilinpäätöstä viime vuodelta, tilikauden voiton käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle. Hallintoneuvoston erovuoroisen jäsenen Jarmo Vehmaan tilalle valittaisiin Teemu Kontoniemi.

Päätettiin myydä Virtain Rakennuspalvelu Oy:lle Ahjolan alueelta kaksi määräalakiinteistöä 13.467 euron kauppahinnalla. Kiinteistöjen yhteispinta-ala on runsaat 16.000 neliömetriä. Yrityksellä on tarve laajentaa varastotilaa sekä perustaa kiinteä toimisto. Lisäksi muodostettavalle kiinteistölle perustetaan varastokenttäalue.

ELY-keskuksen esittämään jätehuollon yhteistyöryhmään nimettiin ympäristötarkastaja Hanna Honkanen. Kiinteistö Oy Killinpolun yhtiökokoukselle esitetään omistajaohjauksena, että hallituksen jäseneksi valittaisiin Taina Niemenmaa. Kaupungin omistusosuus on 75 prosenttia.

Kaupunginhallitus päätti, ettei käynnistetä kaavoitusprosessia tässä vaiheessa koskien Kummunmäen tuulivoimapuistosta tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja samalla esitetään valtuustolle aloite tiedoksi ja loppuun käsitellyksi.

Ryhmä kaupunginvaltuutettuja jätti 31.3.2002 valtuustoaloitteen kaavoitusprosessin käynnistämisestä Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimalle soveltuvalle alueelle Kummunmäessä. Valtuustoaloite poiki yli 80 kappaletta allekirjoitettua kannanottoa maanomistajilta ja asianosaisilta kaupungille siitä, että alue ei ole soveltuva tuulivoimapuiston rakentamiseen ja että se tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa ja mahdollisessa kaavoitus pyynnöissä. -jr


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI