Alavudenjärven ruoppaustyöt etenevät

0
Jääpantaa ja kuivaruoppausta. Vähän pohjasta nousee ruoppauskohteisiin vettä mutta se ei haittaa. (Kuvat: Timo Rintala)

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) on antanut päätöksellään 1.11. 2019 ruoppausluvan Alavuden kaupungille/Alavuden järvelle, yhteistilavuuden mukaisille 92000 m3 ruoppausmassoille.

Ruoppaustoimet ovat yksi osa Alavudenjärven kunnostushankkeen suunnitelman mukaisia toimia.

Aiemmin on jo niitetty ja poistettu vesikasvustoa ranta-alueilta, nuotattu särkikalaa, puhdistettu rantarisukoita, edesautettu kosteikkorakentamista. Rakennettu luonto- / havainne polkuja kosteikkojen yhteyteen. Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan Ely -keskus ja Alavuden kaupunki.

Hankkeen toteutusaika suunnitelluille toimenpiteille on v. 2017 -2021. Ks. alla oleva liitekartta ruoppaus- ja läjitysalueista.

Karttakuvaliitteen mukaisia ruoppausalueita on järvellä kahdessa kohteessa; Ruoppausalue 1 sijaitsee järven eteläosassa lähellä Pahajoen siltaa. Toinen ruoppausale 2 on Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä alueella. Siirrettäviä massoja alueilla on yhteensä vähän yli 62000 m3
Ruoppausalueet 1 ja 2 ovat yhteensä n. 5,5 ha ja sinisellä merkityt läjitysalueet ovat yli 12 ha. Ruoppaukset on suunniteltu toteutettavaksi jään päältä kaivuulaitteilla ja ajo läjitysalueille tehdään traktoreilla ja peräkärryillä.

Ruoppausalueen 2 ruoppaustoimet alkoivat jo 1.12.2020, Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä alueella. Alue 2 ruoppausmassat 16 000 m3 ovat nyt jo kaivettu pois vesialueelta rannalle kuivumaan ja alueen viimeistely läjitysalueella tapahtuu kevättalven aikana.

Kuvassa: 21.1.2021 urakoitsija Maansiirto Soukkalan kaivuukone lastaa siirtotraktorin lavalle ruoppausmassoja siirrettäväksi läjitysalueelle.

Ruoppaustyötä tehdään ns. kuivatyönä. Eli ruoppausalue on eristetty muusta järvestä jääpannalla eli padolla. Näin ruoppauksesta mahdollisesti aiheutuvat veden samentumiset eivät vaikuta järviveteen. Ruoppaus toteutetaan kuivatyönä, joka mahdollistuu kun järven veden pintaa on laskettu – 60 cm ja vesi on poistunut siten lähes kokonaan ruoppausalueelta.

Toimenpidealue 1 :n ruoppaukset on aloitettu helmikuussa 2021 vaikka jään kansi ei ollut vielä 50 cm vahvuinen. Jääkantta vahvistettiin lisäjäädyttämällä. Olemme pyytäneet jo viime vuonna ja saaneet Ely :n lausunnon jolla olemme mahdollistaneet Alavudenjärven vesipinnan laskun N60 93,00 säännöstelykorkeuteen eli vesipinta (jäänpinta) on nyt 60 cm normaalia tasoa alempana. Vesipinnan lasku on myös mahdollistanut sen, että vesi poistuessaan jään alta on myös tiivistänyt ruopattavia massoja jään alla. Tällä hetkellä jää makaa ruoppausalue 1 :llä ruopattavien massojen päällä ja tiivistää ja puristaa massoista ylimääräistä kosteutta pois. Myös jään kantavuus lisääntyy kun alla on kiinteämpää massaa. Jäätä on vahvistettu myös pumppaamalla jään päälle vettä kerroksittain. Nämä toimenpiteet on mahdollistaneet myös ruoppaustoimenpiteiden käynnistämisen ohuemmalla jääkannella.

Kuvassa: 12.2.2021 Maansiirto Soukkala Oy:n kaivuukoneet ja siirtourakoitsijat ajavat kuudella traktorilla massoja lähialueen pelloille Alavudenjärven ruoppausalueella 1.

Läjitysalueen kuva: 12.2. jossa urakoitsija Marko Sepänmaa kippaa ruoppausmassoja Päivi Kirmasen alavalle pellolle lisäravinteeksi, massat samalla nostavat alavaa järvenrantapellon pintaa.

– Ruoppausmassoja ajaa kuusi siirtokuormatraktoria. Kolme kaivuulaitetta ruoppaa massoja kyytiin n. 2500 m3 päivävauhdilla. Nyt kelit näyttävät hyviltä ja homma toimii, joten noin kuukauden kuluttua massat pitäisi olla kaikkia ajettuna, toteaa Alavuden kaupungin/ järvihankkeen projektipäällikkö Timo Rintala.

Ruoppausalueella liikkuvia pyydetään varomaan koneita ja välttämään liikkumista ruoppausalueiden läheisyydessä. Ruoppausalueet on merkitty ja rajattu heijastavilla merkkipaaluilla.

Kuvat ja aineisto: Timo Rintala

 

ALAVUDENJÄRVEN RAVINTEET KIINNI – MAISEMA AUKI


 

JÄTÄ KOMMENTTI