EPSHP jatkaa leviämisvaiheessa | Viime viikolla 57 uutta tartuntaa

0
Sairaalanmäki aluetta

Aluellinen yhteistyöryhmä Nyrkki linjasi kokouksessaan 6.9.2021 Etelä-Pohjanmaan jatkavan leviämisvaiheessa. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuus on 86,5 ja tartuntoja on todettu 167 kappaletta. Alueen tilanne on mennyt parempaan suuntaan ja rokotukset ovat edenneet. 

Nyrkki poisti kotimaan matkustustamiseen liittyvän suosituksen, muita muutoksia suosituksiin ei tehty.

Menneellä viikolla todettiin 57 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 1423. Tartunnat tulevat nyt enimmäkseen perhepiiristä tai tuttavilta, ravintoloista, tapahtumista, kouluista ja päiväkodeista. Epäselvien tartuntaketjujen määrä on noussut jonkin verran viime viikkoina.

Positiivisten koronatestien osuus 1,5%.  Karanteeniin määrättiin menneellä satoja henkilöitä muun muassa: koululuokkia, toisen asteen luokkia, päiväkotiryhmä ja harrastusryhmiä.  Karanteenin aikana sairastuneiden määrä oli 51%.

Joukkoaltistumiset ovat ruuhkauttaneet tartunnanjäljitystä. Tämän vuoksi tartunnanjäljitykseen on palkattu sairaanhoitopiirin eläköityneitä  työntekijöitä, jotka ovat olleet ruuhkaa purkamassa.

Nyrkki muistuttaa, että nykyisistä suosituksista tulee pitää kiinni, maskeista, turvaväleistä, käsihygieniasta ja kontaktien välttämisestä. Tämä koskee myös kahdesti rokotettuja. Koronatesteihin tulisi hakeutua edelleen nopeasti, jotta mahdolliset tartuntaketjut saadaan katkaistua nopeasti.

Aluehallintovirasto on 12.8. tehnyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle yleisötilaisuuksia koskevan rajoituspäätösen, joka on voimassa 13.8.-9.9.2021. (Aluehallintoviraston tiedote on luettavissa täältä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915854)

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yksi koronaviruspotilas.

Elokuussa todettiin ennätysmäärä tartuntoja, yhteensä 363. Eniten tartuntoja todettiin 10-19 –vuotiailla (23%) ja seuraavaksi eniten 20-29 –vuotiailla (21%) ja 30-39 –vuotiailla (16%) sekä 0-9- vuotiailla (16%).  Tässä näkyy, että eniten rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita on nyt nuoremmissa ikäryhmissä. Kaikkia 12- vuotta täyttäneitä kehotetaan hakeutumaan koronarokotukseen. Vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan myös perheen lapsia ja nuoria.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 152 000 kappaletta. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen 17,2 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 13.9.2021

Nyrkin suositukset

Aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 13.8. – 9.9.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan edellä mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (https://thl.fi/fi/-/alueelliset-paatokset-ja-riittava-hygieniataso-huomioitava-yleisotilaisuuksissa), joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

  1. Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

  1. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista. Suositellaan harkitsemaan onko urheilujoukkueiden kannattavaa nyt matkustaa ylimaakunnallisiin turnauksiin.

Osallistujien on erityisesti vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita. Suositellaan harkitsemaan onko urheilujoukkueiden kannattavaa nyt matkustaa ylimaakunnallisiin turnauksiin.

  1. Muut suositukset

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista.

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

  1. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

  1. Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

Aina joukkoliikenteessä.

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI