EPSHP tiedottaa | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun vuodelle 2021 657.000 euroa

0
Seinäjoen keskussairaalan pääsisäänkäynti (Kuva: Santeri Viinamäki/J-Pnews)

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaalle 656.914 euroa valtionavustusta hyvinvointialueen valmisteluun vuodelle 2021. Avustuksella katetaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistymisestä aiheutuvia kustannuksia. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) merkitsi asian tiedokseen toisessa kokouksessaan 17.8.2021. VATE vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi VATE on perustanut 10 jaostoa, jotka raportoivat työskentelynsä etenemisestä muutosjohtajalle ja VATE:lle. Jaostot voivat edelleen perustaa pienempiä työryhmiä eri asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Jaostot puheenjohtajineen ovat 1. henkilöstöjaosto (pj. Kari Jokinen), 2. talousjaosto (pj. Heli Hämeenniemi), 3. palvelujaosto (pj. nimeäminen kesken), 4. hankinta- ja sopimusjaosto (pj. Tommi Niemi), 5. ICT-jaosto (pj. Ari Pätsi), 6. yhdyspintajaosto, (pj. Juha Tiainen), 7. omaisuus- ja kiinteistöjaosto (pj. Anna-Kaisa Pusa), 8. tukipalvelujaosto (pj. Jari Hakala) ja 9. vaalijaosto (pj. Niku Latva-Pukkila). Yleisestä hyvinvointiaalueen hallinnon valmistelusta vastaa VATE. Jaostoihin on yydetty nimeämään edustus kaikista hyvinvointialueeseen sulautuvista organisaatioista.

Palvelujaoston toiminnan käynnistämiseksi VATE on perustanut palvelujaoston vastuuvalmistelijan määräaikaisen tehtävän, joka täytetään ilmoittautumismenettelyllä.

Muutosjohtaja Tanja Penninkangas

Tehtävään voivat hakea tulevaan hyvinvointialueeseen siirtyvä henkilöstö Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioista. Vastuuvalmistelijan tehtävänä on muun muassa toimia palvelujaoston puheenjohtajana, toteaa muutosjohtaja Tanja Penninkangas.

 

 

Hyvinvointialueen valmistelun aikataulu on huomattavan tiukka. Etelä-Pohjanmaan alueella valmisteltavia asioita on keskimääräistä enemmän, koska sote-integraatiota ei ole maakuntatasolla toteutettu. Hyvinvointialueen valmistelun tueksi on välttämätöntä käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaosaamista.Tämän vuoksi VATE päätti kokouksessaan 17.8. ostaa asiantuntijapalvelua NHG:ltä (Nordic Healhcare Group) hyvinvointialueen rahoituksen sekä hyvinvointialueen valmistelun tiekartan muodostamisen tueksi, VATE:n puheenjohtaja Tero Järvinen totea.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI