Keskustan Anne Kalmari: Suden kannanhoidollinen metsästys on kiinni hallituksen tahdosta

0
"Tarha"susi (arkistokuva)

Keskustan kansanedustaja Anne Kalmarin yhdessä lukuisten muiden kansanedustajien kanssa tekemä lakialoite metsästyslain muuttamiseksi ja suden ja muiden suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi on tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa.

Lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi metsästyslakiin uusi pykälä, jossa säädettäisiin nimenomaisesti mainittujen riistaeläinlajien suden, karhun, ahman ja ilveksen säilytettävän suurpetokannan alaraja, eli suotuisan suojelun taso. Lakialoitteessa esitetään, että eduskunta määrittäisi Ruotsin tavoin minimimäärät suurpetojen osalta eli näiden lukujen ylittävät yksilöt olisivat metsästettävissä kannanhoidollisesti.

Tarve lakimuutokselle on ilmeinen, sillä suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on käynyt nykylainsäädännön ja sen KHO:n tulkinnan puitteissa lähes mahdottomaksi. Myös Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Lisäksi jo aloitettua työtä kannanhoidollisen sudenmetsästyksen mahdollistamiseksi luvataan jatkaa eduskunnan päätöksen mukaisesti.

kansanedustaja Anne Kalmari

• Hallitusohjelmassa on selkeästi kirjattu, että hallitus jatkaa viime kaudella aloittamaamme työtä. Saimme keskustan johdolla aivan vaalikauden lopussa valmiiksi metsästyslain poikkeuslupien myöntämisen edellytyksiä täsmentävän muutoksen, mutta se ei vielä riittänyt. Olemme kyselleet hallitukselta ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilta toistuvasti, milloin tämän työn jatkamiseen ryhdytään. Koska mitään edistystä ei ole näkynyt, eikä kuulunut, päädyimme tuomaan itse aloitteen lain muuttamisesta eduskuntaan, kertoo Kalmari.

Susikannan kasvusta aiheutuviin ongelmiin on herätty viimein myös Euroopassa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pitänyt asiaa henkilökohtaisesti esillä. Viime vuoden lopulla komissio päätyikin esittämään susien suojelutason lieventämistä.

  • Uuden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistavan lain etsikkoaika on nyt, kun EU:n komissiokin on näyttää vihreää valoa. Valitukset EU:n tuomioistuimiin eivät myöskään kantaisi juuri nyt. Suden kannanhoidollinen metsästys on kiinni hallituksen tahdosta.  Jos tarvittavaa tahtoa asian edistämiseen ei hallituksen riveistä löydy, voivat hallituspuolueiden kansanedustajat nyt halutessaan toimia, kuten viime kaudella itsekin toimin. Vetoan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaan ja hallituspuolueiden kansanedustajiin, että tarvittavat muutokset vietäisiin nyt yhdessä maaliin. Keskusta on teidän tukenanne, toteaa Kalmari.

 

JÄTÄ KOMMENTTI