Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

1

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 7.11.

Vastaus hyvinvointialueen esitykseen kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 todetaan § 3 Pääomavuokra: Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta laskettuna 4 §:n mukaiselle rakennuksen tekniselle arvolle.

Lappajärven kunta esittää hyvinvointialueelle, että kunnan ja hyvinvointialueen vuokrasopimuksissa käytetään asetuksen mukaista, kuuden (6) prosentin korkotuottovaatimusta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lappajärven kunnan jätevesilaitoksen hoitopalvelu 2023-202

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Konepalvelu Oksa Oy:n tarjouksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä edullisimman Konepalvelu Oksa Oy:n tarjouksen.

Investointiosa 2023

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus tekee tarvittavat muutosesitykset investointilistaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä 20.000 euron määrärahan kaavateiden suunnitteluun. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan investointilistan vuodelle 2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuuri -hanke/edustajan ja varaedustajan nimeäminen työryhmään

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä tukiryhmään edustajan ja hänelle varaedustajan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita varsinaiseksi edustajaksi Juhani Laasasen ja varaedustajaksi Ville Ala-ahon.

Vuokra/Moms for Kids ry

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Moms for Kids ry:ltä ei peritä vuoden 2023 alusta lukien vuokraa perustuen siihen, että yhdistyksen tekemä työ on lähinnä avustus- ja hyväntekeväisyystyötä. Mikäli ko. tiloja tarvitaan muuhun toimintaan, yhdistys siirtyy toisin toimitiloihin erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Eroilmoitus Kivitippu Spa Oy:n hallituksesta

Hallintojohtaja Päivi Huhtala

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Sami Alasaran ilmoituksen erostaan Kivitippu Spa Oy:n hallituksesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti, ettei se esitä kunnan edustajan valitsemista Kivitippu Spa Oy:n hallitukseen.


 

1 KOMMENTTI

  1. ”Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuuri -hanke” kuulostaa taas sellaiselta höpöhöpö-hankkeelta jossa joku työryhmä pohdiskelee asioita mutta mitään konkreettista ei saada aikaan. Käteen jää lähinnä joku ajatuskartoilla ja hienoilla sanoilla täydennetty raportti. Ja kaikki tämä tapahtuu veronmaksajien piikkiin kun joka kunnasta lähetetään edustaja.

    Tuollakin rahalla mikä nyt sitten tuhlataan työryhmien kahvipöytiin voitaisiin digitoida tuhansia Etelä-Pohjanmaan historiaan liittyviä teoksia ja tämä olisi konkreettinen teko kulttuuriperinnön vaalimiseksi.

JÄTÄ KOMMENTTI