Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.8. muun muassa seuraavaa:

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Pohjanmaan Biokaasu Oy:öön ja JärviS-Energia Oy:öön

Kunnanhallitus päättää nimetä sisäilmatyöryhmän, johon nimetään työsuojelutoimikunta, tekninen johtaja ja kunnanhallituksen edustaja sekä terveysalan asiantuntija.

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajakseen sisäilmatyöryhmään Ville Väkeväisen.

Yhteistoimintaelimen nimeäminen

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä yhteistoimintaelimeen työantajan edustajiksi

seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

varsinainen jäsen                        varajäsen

Vesa Luoma                                Aku-Matti Juttuniemi

Pirkko Lammi                              Heikki Honkaniemi

Ville Väkeväinen                            Jari Ollila

sekä hallintojohtaja                       Päivi Huhtalan.

Edustajan nimeäminen asiantuntijaryhmään/E-P:n liitto, ilmasto- ja kiertotaloustiekartta

Kunnanhallitus päätti nimetä Petri Kuoppalan asiantuntijaryhmään.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja

Heikki Honkaniemi esitti kaikkien valtuutettujen puolesta, että Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan valitaan seuraavat

edustajat ja                                  henkilökohtaiset varaedustajat:

Virpi Särkiniemi                          Bo Dinga

Kari Nyyssönen                           Mari Viita-aho-Tohni

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita edellä esitetyt edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.08.2021 valinnut jäsenet Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaa, mutta ei ole nimennyt perusturvalautakunnan II varapuheenjohtajaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toisen valituista jäsenistä Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan II varapuheenjohtajaksi.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää Virpi Särkiniemen II varapuheenjohtajaksi Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan.

Kuntalaisaloite Tarvolan koulukuljetuksista

Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite koulukuljetusten muuttamisesta siten, että Länsirannan koulukuljetus kiertäisi Tarvolanlenkin. Aloite on saapunut kuntaan kesäkuun aikana. Alkuaan aloite on toimitettu Ely-keskukseen 28.5.2021, mikä ei ole ollut oikea osoite aloitteelle. Ely-keskuksesta on toimitettu sinne saapunut sähköposti sivistysjohtajalle 17.6.2021.k

Alkuperäinen kuntalaisaloite on toimitettu kuntaan 18.7.2021.

Kuntalaisaloitteessa todetaan seuraavaa: ”Perustelemme lenkin kiertämistä turvallisuudella ja matkalla. Länsirannantie on vilkkaasti liikennöity kapea tie missä ei ole suojateitä, eikä kevyenliikenteen väylää sekä bussipysäkit ovat suhteellisen vaarallisilla paikoilla mäkien läheisyydessä. Turvallisuuden lisäksi asiassa olisi hyvä ottaa huomioon matka bussipysäkille. – – – tulee matkaa lähimmälle pysäkille yli 2 kilometriä.” Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 13 kuntalaista ja siinä on edellisten tekstien lisäksi ehdotukset Tarvolanlenkin pysähdyspaikoista. Tarvolantien varrella asuu tällä hetkellä 9 oppilasta, joista vanhemmat kuljettavat 3 oppilasta joko esikouluisten hoitoon tai aamu- ja iltapäivätoimintaan. Reitin muuttamisen hankaluutena on, että jos linja-auto kiertäisi Tarvolanlenkin, väliin jää yksi Länsirannantien pysäkki, josta koulukyytiin nousee neljä oppilasta. Reitistä ja sen muuttamisesta on neuvoteltu aloitteen tekijän, perusopetuksen rehtorin ja liikennöitsijän kanssa. Länsirannantien pysäkkiä käyttävät perheet ovat myös tietoisia mahdollisesta muutoksesta. Nykyiseen reittiin verrattuna on kyse 0,8 km muutoksesta, päivässä yhteensä 1,6 km. Liikennöitsijä ei ota muutoksesta erillistä maksua. Kunnan omia koulukyytejä ovat klo 9 ja 13 sekä 15 vuorot. Muut vuorot ovat ELYn vuoroja, joiden reitteihin ja aikatauluihin ei ole tällä hetkellä muutosmahdollisuuksia; nämä aamu-8 ja iltapäivä-14 vuorot kulkevat suoraan Länsirannantietä.

Hyvinvointivaliokunta esittää, että kunnanhallitus vastaa kuntalaisaloitteeseen hyväksymällä koulukuljetusreitin muutoksen Länsirannan puolella niin, että aamu 9 koulukeskukselle menevää ja iltapäivällä 13 koulukeskukselta tulevaa vuoroa muutetaan siten, että se kulkee Tarvolantietä. Pysäkit ovat Paalupaikan kohta sekä entisen kaupan kohta Tarvolantien ja Mallinmaantien risteyksessä. Iltapäivän 15 vuoroa ei muuteta, koska siinä kulkevat isommat oppilaat.

Muutos astuu voimaan, kun kunnanhallitus on tehnyt päätöksen.

Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysvaliokunnan tekemän esityksen.

Ruokapalvelutyöntekijän/keittäjän toimen täyttäminen

Koulukeskuksen keittiön keittäjän toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ollut työntekijä on siirtynyt muihin tehtäviin kunnassa. Siirtyminen on voimassa toistaiseksi. Keittäjän tilalla on tällä hetkellä sijainen, joka ei toimi keittäjänä vaan ravitsemistyöntekijänä. Koulukeskuksen keittiössä on tällä hetkellä 4 tointa: 1 pääemäntä, 2 keittäjää ja 1 ravitsemistyöntekijä. Nyt noista toimista keittäjän työsuhde vaatii vakinaista täyttämistä. Keittiön henkilökunnan määrä on mitoituksen mukainen. Tänä syksynä 2021 koulukeskuksen keittiöltä lähtee ruoka kahdelle kyläkoululle sekä neljään varhaiskasvatuksen yksikköön. Koska dieettiaterioiden määrä on lisääntynyt ja samalla keittäjien itsenäinen vastuu ruoan valmistamisesta, työsuhde on syytä laittaa auki vaativana ammattitehtävänä.

Kunnanhallitus päättää myöntää hyvinvointivaliokunnalle luvan täyttää keittäjän työsuhde.

Kunnanjohtajan muutettu esitys: Henkilökunnalta on tiedusteltu halukkuutta siirtyä keittäjän työtehtävään ja yksi nykyisistä työntekijöistä on ilmaissut halukkuuteensa siirtyä ko. tehtävään. Hänen koulutuksensa ja ammattitaitonsa riittävät tuohon tehtävään.

Kunnanhallitus päättää siirtää ruokapalvelutyöntekijän keittäjän tehtävään 1.10.2021 lukien ja hyvinvointivaliokunnalle myönnetään lupa täyttää ruokapalvelutyöntekijän tehtävä.

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu esitys.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hakemus osarahoituksesta professuurin jatkoon

Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuuri (Alueiden ajalliset muutosilmiöt – historiatietoisuus ja kokemuksellisuus digitalisoituvassa arjessa) 1.1.2022 – 31.12.2026.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys hakee professuurin jatkoon osarahoituksena Lappajärven kunnalta 520 €/vuosi, viiden vuoden aikana yhteensä 2.600 €. (Kuntarahoitusta (32.500 €/vuosi) haetaan siten, että Seinäjoen osuus kokonaissummasta on 10.000 euroa ja loppu 22.500 euroa haetaan muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien osalta asukasluvun mukaan pyöristäen.

Seinäjoella toimiva professuuri sijoittuu Helsingin yliopiston Ruralia-Instituuttiin ja on osa Epanet-verkostoa. Tutkimusjohtajana hankkeessa työskentelee tällä hetkellä dosentti, FT Sulevi Riukulehto.

Tutkimusryhmän tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista, alan toimijoita hyödyttävää tutkimusta ja kehitystoimintaa yhdessä alueen yritysten kanssa. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys koordinoi Epanet -verkostoa. Yhdistyksellä on sitä varten erilliset varat, joten professuurille kerättävä rahoitus menee lyhentämättömänä yliopistolle käytettäväksi professorin palkkaukseen.

Kunnanhallitus päättää osallistua Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen professuurin jatkoon 1.1.2022 – 31.12.2026 osarahoituksella 520,00 €/vuosi, yhteensä 2.600,00 euroa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.


 

JÄTÄ KOMMENTTI