Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.9. muun muassa seuraavaa:

VAATIMUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PITÄMISESTÄ / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY

Kunnanhallitus päättää vaatia Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa yhtiölle nimetään uusi hallitus.

Hyväksyttiin.

VAATIMUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PITÄMISESTÄ / VIMPELIN KESKUSKIINTEISTÖT OY

Kunnanhallitus päättää vaatia Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa yhtiölle nimetään uusi hallitus.

Hyväksyttiin.

VAATIMUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PITÄMISESTÄ / VIMPELIN LÄMPÖ OY

Kunnanhallitus päättää vaatia Vimpelin Lämpö Oy:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa yhtiölle nimetään uusi hallitus.

Hyväksyttiin.

VALTUUTETTUJEN ALOITTEET / KUNNAN KIINTEISTÖJEN TILANNE

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus päättää nimetä vapaa-aikasihteeri Ari Takalan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan yhdyshenkilöksi.

Hyväksyttiin.

TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Kunnanhallitus päättää antaa ohjeena, että vuoden 2022 talousarvion valmistelussa kunnanhallituksen toimialalla, kustannuspaikalle henkilöstöhallinto huomioidaan työsuojeluun ja työhyvinvointiin kohdistettuna 25 000 euron määräraha, jolla mahdollistetaan kaikkien ammattiryhmien osalta työhyvinvointiin riittävä panostus.

Hyväksyttiin

SOPIMUSHALLINNAN OHJE

1) hyväksyy sopimushallinnan ohjeen noudatettavaksi 14.9.2021 lukien

2) nimeää kunnanhallituksen toimialan sopimusten vastuuhenkilöiksi hallinto- ja talousjohtajan ja hallintosihteerin / keskusarkistonhoitajan ja sopimusten tallettajaksi kunnanhallituksen toimialalla hallintosihteerin

3) pyytää lautakuntia nimeämään sopimusten vastuuhenkilöt ja sopimusten tallettajat lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Hyväksyttiin.

TARJOUS KUNNALLE OSTETTAVASTA TILASTA LISÄ-TALLETTAJA

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) kunta hyväksyy myyjien esittämän tarjouksen ja

2) kunta ostaa Lisä-Tallettaja -tilan (934-404-1-200) myyjien esittämällä hinnalla 1 500 euroa

3) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja päättämään muista kaupan ehdoista.

Hyväksyttiin.

ALUEHISTORIAN JA KULTTUURIPERINNÖN PROFESSUURI -HANKE

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta osallistuu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistykselle professuurin jatkoon osarahoituksena 490 €/ vuosi, viiden vuoden aikana yhteensä 2 450 €, mikäli muut kunnat tekevät vastaavan päätöksen. Kuntarahoitusosuus kirjataan kustannuspaikalta Projektit.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI