Vermassalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Virroilla

0
Tuulivoimapuistoja rakentuu seutukuntiin.

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (21.8) Vermassalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulon ja osallistumis-ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville. Lisäksi suunnitelmasta pyydetään lausunnot ja tiedotetaan kirjeellä maanomistajia.

Myös päätettiin kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

Asian käsittelyn yhteydessä Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti, että Virrat päättää keskeyttää koko Vermassalon tuulivoimahankkeen. Perusteluna Vermasjärven merkittävä virkistyskäyttö, isojen miltei 350 metriä korkeiden tuulimyllyjen sijoittuminen liian lähelle alueen vakituisia rakennuksia ja loma-asuntoja sekä Kurjenkylän kylää, mitä esittelyteksti ei tarpeeksi tuo esille. Vermassaloon suunnitellun tuulivoimateollisuusalueen etäisyys Virtain keskustaajamaan ja sen tiheämpään rakennusmassaan on myös liian pieni ottaen huomioon hankkeen massiivisuuden, myllyjen koon, infraäänen kulkeutumisen ja mahdolliset melu- ja välkehaitat. Ala-Kaarteen ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti keskustelun jälkeen ympäristösuojelun ja valvonnan tehtävien hoitamisesta myöntämällä täyttöluvan ympäristösuunnittelijan viralle 11.9.2023 alkaen. Ympäristötarkastaja Hanna Honkonen on irtisanoutunut ympäristötarkastajan tehtävästä 10.9.2023. Keuruun kaupunkiin ollaan yhteydessä viran rekrytointiin ja erilaisiin valvontatehtäviin liittyvissä asioissa.

Päätettiin esittää valtuustolle 100.000 euron määrärahan siirtämisestä uuden paloasemahankkeen kustannuspaikalta Merikanto-opiston hankesuunnitelman kustannuspaikalle, jossa selvitetään Merikanto-opiston Toivolan korjaamisen lisäksi mahdollinen uudisrakentaminen ottaen huomioon toisen asteen koulutus ja varhaiskasvatuksen tilanne.

Valtuustolle esitetään 100.000 euron lisämäärärahan myöntämistä kunnallistekniikan hankeryhmälle Jitan varastokentän rakentamiseen.
Varhaiskasvatukselle esitetään 60.000 lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen kysynnän lisääntymisen vuoksi.

TE-palvelun järjestämiseksi Pirkanmaalla päätettiin, että Virtain kaupunki osallistuu Tampere vastuukunta-mallilla järjestettävään työllisyysalueen valmisteluun ja Virtain kaupunki sitoutuu henkilöstön osalta malliin 1, jossa valiolta siirtyvä henkilöstö ja kunnissa työskentelevä kuntakokeilun virkasuhteinen henkilöstö siirtyisi vastuukunnan palvelukseen.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa. että Ylöjärvi on Virtain naapurikaupunki, joten lain edellytys maantieteellisestä rajasta kaupunkiseutuun täyttyy. -jr

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI