Viikko 19 | EPSHP:n tiedote – keskiviikko | Viisi uutta tartuntaa ja uudet ohjeet Nyrkiltä

0
Sairaalanmäki ilmakuva

Tilannetietoa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin COVID-19-tilanteesta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin eilen viisi (5) uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 842.

Tartunnoista osa liittyy Leviltä saatuun tartuntaketjuun, osa tartunnoista on ulkomailta. Yksi isompi tartuntarypäs on tullut ilmi lastensuojeluyksikössä Seinäjoella.

Viimeisen kahden viikon aikana todettiin 29 tartuntaa (ilmaantuvuus 15,0/100 000 asukasta). Sairaalahoidossa on muutamia koronaviruspotilaita.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 106 360. Viime viikolla otettiin 2863 näytettä ja eilen tutkittiin 495.  Positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on 0,5 %.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla.

Nyrkin kokous 12.5.2021        

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki merkitsi tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 11.5.2021 antaman rajoituspäätöksen koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Ao. määräys on voimassa 12.5.2021 – 1.6.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Näiden kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki piti ennallaan suosituksen yksityistilaisuuksien osallistujien enimmäismäärästä (20 henkilöä). Perusteluiksi katsottiin mm. se, että merkittävä osa viimeaikaisista tartunnoista on saatu juuri yksityistilaisuuksista.  Päätökseen vaikutti myös se, että Keski-Pohjanmaan koronatilanne on nopeasti vaikeutunut aggressiivisesti leviävän Intian koronavariantin takia. Suositus yksityistilaisuuksien henkilömäärästä haluttiin myös pitää samana kuin Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa tilanne on Etelä-Pohjanmaan kaltainen.

Uskonnollisten tilaisuuksien osalta Nyrkki muutti suositustaan. Isossa kirkkosalissa pidettävään jumalanpalvelukseen voi osallistua 50 henkilöä, mutta muissa tiloissa järjestettävissä uskonnollisissa tilaisuuksissa osallistujia voi olla enintään 20. Kaikissa tilaisuuksissa on huolehdittava vähintään 2 metrin turvaväleistä ja käytettävä maskeja.

Ylioppilas- ja valmistujaisjuhlien osalta Nyrkki totesi, että opetuksen järjestäjät voivat järjestää juhlat oman harkintansa ja opetusministeriön sekä aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Yleisö sijoitetaan omille istumapaikoilleen, vähintään kahden metrin turvavälit, maskien käyttö ja muu terveysturvallisuus huomioiden. Yli 50 henkilön tilaisuuksissa yleisön jakaminen erillisiin katsomolohkoihin vähentää koronavirustartunnan riskiä.

Kotona tai muussa tilassa järjestettävässä ylioppilas- tai valmistujaisjuhlassa voi olla paikalla samanaikaisesti enintään 20 henkilöä. Juhla tulee järjestää terveysturvallisuus huomioiden.

Muut Nyrkin kokouspäätökset:

  • Yleisön osallistumisessa urheilutapahtumiin noudatetaan Aluehallintoviraston määräystä.
  • Kirjastojen, kuntosalien ja uimahallien toiminta voidaan palauttaa normaaliksi varmistamalla terveysturvallisuus (turvaetäisyys, käsihygienia, maskien käyttö).

Nyrkin suositukset ovat voimassa 12.5. – 6.6.2021. Seuraavan kerran Nyrkki kokoontuu 24.5.2021.

Seuraavan sairaanhoitopiirin koronatilannetta koskevan tiedotteen annamme maanantaina 17.5.2021.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI