Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 18.1.

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSESTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2021

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta ei hae oikaisua vuoden 2021 valtionosuudesta 30.12.2020 annettuun päätökseen.

Hyväksyttiin

KUNNAN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VANHENTUMISEN KATKAISEMINEN / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että – Vimpelin kunta tunnustaa takaussitoumuksensa Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n Nordea Pankki Oyj:n saaman lainan  jäljellä olevan pääoman (132.876,20 euroa), koron, viivästyskoron ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi – takaus on SGEI-tukea, viittaus (2012/21/EU, EUVL L7/2012) Kunnanjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kunnan puolesta takaussitoumus – asiakirjat.

Hyväksyttiin.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIELIMEN, YHDYSHENKILÖIDEN JA MONIALAISEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus nimeää Vimpelin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi vapaa-aikasihteeri Ari Takalan.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTOPYYNTÖ ISO SAAPASNEVAN TUULIVOIMALAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEESTA

Vimpelin kunnanhallituksella ei ole kommentoitavaa liittyen Lappajärven kunnan pyytämään lausuntoon koskien Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoa sekä siihen sisältyvää ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Käsittely: Käsittelyn aikana Hanna Kangas esitti, että kunta lausuntonaan ilmoittaa, että onko otettu riittävästi huomioon tuulivoimapuiston merkitystä matkailulle. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Päätösesitys hyväksyttiin.

KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA

Kunnanhallitus valitsee yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2021. Kutsuntalautakuntaan nimettiin Timo Turpela ja hänen varalleen kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

KUNTAVAALIT 2021 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaaleja – Vimpelin äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan – asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

LAUSUNTO, LUONNONMUKAINEN KALATIE ÄHTÄVÄNJOEN VESISTÖÖN

Kunnanhallitus päättää osallistua esiselvityshankkeeseen 200 euron summalla. Kunta esittää, että ohjausryhmään nimetään Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhteinen ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa. Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja tiedotti vuoden 2021 projekteista, tehtävistä ja aikatauluista sekä markkinointisuunnitelmasta.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI