Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.2.

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYBRIDIKESKUS

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kirkonkylän asemakaavamuutoksen (hybridikeskus) hyväksyttäväksi.

Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus palauttaa Kirkonkylän asemakaavamuutoksen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten osalta. Selvitettäviä asioita mm. kulku eräille kaavatonteille ja kevyen liikenteen väylän jatko Pöntisen tiellä.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN TOIMEN SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUS 2024

Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi ja liitettäväksi tilinpäätös 2023 asiakirjaan.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2023

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ympäristötilinpäätöksen tiedoksi ja liitettäväksi tilinpäätökseen 2023.

Hyväksyttiin.

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISMAKSUJEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut 1.4.2024 alkaen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 2024

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus lähettää hallintosääntöluonnoksen yhteistyötoimikunnalle, tekniselle lautakunnalle, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalle, sivistystoimen tilaajalautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle lausunnon antamista varten. Mahdollinen lausunto pyydetään antamaan 5.4.2024 mennessä.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 23.10. ja 18.12.2023 kokouksissa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

SOTE-KIINTEISTÖJEN YHTIÖITTÄMINEN JA OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää

1) hankkia selvitystyön KPMG Oy:ltä, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

2) nimetä selvitystyön ohjausryhmään kunnanjohtajan, teknisen johtajan, hallinto- ja talousjohtajan sekä valitsee keskuudestaan kunnanhallituksen edustajan / edustajat selvitysryhmään

3) nimetä ohjausryhmän puheenjohtajan.

Hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään edustajakseen kunnanhallituksen puheenjohtajan, joka toimii myös ohjausryhmän puheenjohtajana.

TONTIN MYYNTI JUKKALAN ALUEELTA /MÄNTYLÄ

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) kunta myy tilasta Mäntylä 934–404-11-366 n. 1000 m²:n suuruisen määräalan Ari-Matti ja Laura Sänkiaholle kokonaishintaan 5000 euroa liitettäväksi heidän omistamaansa 11:389 Aurinkolinna tilaan; hinta ei määräydy pinta-alan perusteella

2) kaupan ehtoihin kirjataan, että ostaja vastaa määräalan lohkomis- ym. kuluista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta, jonka kunta laskuttaa

3) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja päättämään muista kaupan ehdoista.

Hyväksyttiin.

SAATAVIEN POISTO

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että

  1. epävarmat ja jälkiperinnässä olevat saatavat poistetaan vuoden 2023 kirjanpidosta, saatavat ovat yhteensä 6 350,23 euroa.
  2. saatavat, joista tehdään lopullinen luottotappiokirjaus ovat yhteensä 335,08 euroa.
  3. Kirjaukset erittelyn mukaan

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI