Virtain kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitusaloitteen käynnistämisen Vermassalon alueelle

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (13,2) monipuolisen keskustelun jälkeen kaavoitusaloitteen ja kaavoitushankkeen käynnistämisen Virtain Vermassalon alueelle.

Ilmatar Energy Oy:n omistama Ilmatar Vermassalo Oy on jättänyt Virtain kaupungille 26.10.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Vermassalon alueelle. Suunnitellun alueen alustava pinta-ala on noin 4690 hehtaaria. Hakijan tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa 20-25 tuulimyllyä yksikköteholtaan noin 7-10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 350 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen alueelle.

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Pirjo Ala-Kaarre esitti, että Virtain kaupunginhallitus ei hyväksy kaavoitusaloitetta eikä kaavoitushankkeen käynnistämistä Virtain Vermassalon tuulivoima-alueella. Perusteluina hän esitti tuulimyllyjen määrää, massiivista kokoa ja tuulimyllyjen kokoon liittyen (kokonaiskorkeus max. jopa 350m), riittävien suojaetäisyyksien puuttumista alueen vieressä oleviin kiinteistöihin/tontteihin nähden sekä Vermassalon tuulivoima-alueen liian läheistä sijaintia suhteessa Virtain kaupungin keskustaan ja muuhun asutukseen välittömän vaikutusalueen lisäksi.

Tuulivoima-alueen mahdolliset negatiiviset vaikutukset koskettaisivat useita virtolaisia ja kesävirtolaisia. Perusteena lisäksi kyseistä tuulivoima-aluetta vastustavan adressin: ”Ei tuulivoimaa suunnittelualueelle nro 4: HanhisuoVehkamäki,Virrat allekirjoitusmäärä, joka on kokouspäivänä 120 kpl. Adressi ja kokouspäivän allekirjoitusmäärä on toimitettu myös Virtain kaupungin kirjaamoon ennen kokousta huomioitavaksi tämän asian käsittelyssä. Ala-Kaarteen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Virtain kaupungin kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto kertoo, että tämä kaupunginhallituksen päätös siitä, että pyritään selvittämään, onko tälle alueelle osoittaa tätä tuulivoimarakentamista ja kuinka paljon. Tässä ei lyödä lukkoon myllyjen lukumäärää ja sijainteja, kun kaavoitusaloite jätetään. Se on enemminkin päätös siitä, että selvitetään sen mahdollisuudet.

– Luonnosvaihe on aikaisintaan ensi syksyn asioita, voi olla, että se menee vuoden päähän, arvioi Mika Aalto luonnosvaiheen edistymistä.

Kaupunginhallitus päätti alaskirjata vuoden 2022 tilinpäätöksessä Kiinteistö Oy Killinpolulta olevan pääomalainasaamisen 87.630,11 euroa sekä osakkeiden tasearvon 25.228,19 euroa. Velkasuhde Virtain kaupungin ja Kiinteistöyhtiö Oy Killinpolun välillä säilyy ennallaan.

Päätettiin esittää talousjohtaja oto hallintojohtaja Kaisa Jaatisen nimeämistä Tiera Oy:n johtaminen- ja talous -ohjausryhmään.

Päätettiin esittää omistajaohjauksena yhtiökokousedustajalle, että Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Ari Kakkori -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI