Virtain kaupunki ei korvaa myrskyvahinkoja

0
Tuuli teki tuhojaan (Kuvituskuva)

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunki ei korvaa myrskyvahinkoja, päätti tekninen lautakunta kokouksessaan 18.5.

Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti 18.5. pitämässään kokouksessaan hylätä myrskyvahingoista jätetyt korvausvaatimukset ja päätti, ettei puun kaatumisesta aiheutuneita kustannuksia korvata kaupungin varoista vakuutusyhtiön lausuntoon perustuen.

Kaupungin omistaman kerrostalon piha-alueella, Otsolankatu 3, oli kaatunut 5.4.2021 suurikokoinen kuusi. Puu oli kaatunut paikoitusalueelle ja aiheuttanut vahinkoa siinä pysäköidyille henkilöautoille.  Kaatuessaan puu oli vahingoittanut kaikkiaan viittä autoa. Neljän auton omistajat olivat jättäneet kaupungille korvausvaatimukset aiheutuneista vahingoista. Yksi auton omistaja ei vaatinut korvausta vahingon vähäisyyden vuoksi. Kaatunut puu on ollut silmämääräisesti täysin terve, eikä siinä ole ollut havaittavissa ulospäin lahovaurioita. Kyseinen puu oli kaatunut juurineen, josta voidaan nähdä, että puun juuristo on kärsinyt lahovaurioista, josta syystä kova puuskatuuli oli saanut sen kaatumaan. Virtain sääaseman mukaan tuuli oli ollut kyseisenä päivänä suurimmillaan 18,2 m/s.

Päätettiin myöntää Ranta-Tupparin yksityistielle perusparannusavustusta tien peruskorjaukseen 20 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 3487 euroa. Kyseinen yksityistie sijaitsee Herrasessa. Tiekunnan tien pituus on 0,90 kilometriä. Tien vaikutusalueella on asutusta ja metsää sekä kesäasukkaita. Tien perusparannusta tehdään tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen.

Teknisten palveluiden lautakunta päätti keskeyttää maankäyttöinsinöörin viranhaun. Virkaa ei ole saatu täytettyä. Se on ollut haettavana useaan kertaan, viimeksi 26.2.-7.4.2021. Parkanon kaupungilta on tiedusteltu saada ostopalveluna asiantuntijapalvelua tonttijakojen laadinnassa ja pohjakarttojen hyväksymisessä.

Parkanon tekninen lautakunta päättänyt 21.4. 2021 kokouksessaan, että kaupunki voi tilapäisesti myydä maankäyttöinsinöörinsä työaikaa Virroille, mikäli Virrat itse vastaa maastotöistä ja tarkastuksista. Näin ollen maankäyttöinsinöörin viranhaku voidaan toistaiseksi keskeyttää ja asettaa virka uudelleen haettavaksi myöhemmin-jr

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI