Kilpailu Erä- ja luontokulttuurimuseon sijainnista synnytti ennennäkemättömän innostuksen

0
Kuva: Pentagon Design Oy

Tammikuun loppuun mennessä 25 kuntaa ilmoitti halukkuutensa tulla uuden museokeskuksen sijaintipaikkakunnaksi

Vuoden 2020 alussa käynnistynyt hanke uuden Erä- ja luontokulttuurimuseon perustamiseksi on vastaanottanut ensimmäiset alustavat hakemukset kunnilta. Kiinnostus museota kohtaan osoittautui ennennäkemättömän suureksi ja hakemuksia tuli ympäri Suomea. Kaikkiaan 25 kuntaa ilmaisi halukkuutensa museon perustamiseksi.

Hakemukset ovat olleet monipuolisia ja sisältäneet mielenkiintoisia vaihtoehtoja tulevan museon sijainnille. Kunnat ovat laatineet seikkaperäisiä kartoituksia kävijäpotentiaalista, erilaisista yhteistyökumppaneista ja synergiaeduista sekä alustavasta rahoituksesta. Tärkeitä ovat myös hakijoiden esittämät visiot siitä, mikä tulevan museon asema olisi kunnassa ja maakunnassa. Hanke on saanut kunnat heittäytymään intohimolla mukaan suunnitteluun.

– Osa kunnista on käyttänyt ulkopuolisia toimijoita apuna hakemuksen teossa. Olemme hankkeen sisällä erittäin tyytyväisiä hakemuksiin. Kunnat ovat lähteneet mukaan vaivoja säästämättä ja tahtotila museon pystyttämiseksi on suurta, toteaa hankkeen projektipäällikkö Timo Kukko.

Hankkeen ohjausryhmä käy hakemuksia läpi helmikuun ajan. Vertailutyöhön halutaan täysi työrauha, eikä hakemuksen lähettäneiden kuntien nimiä vielä julkisteta.

Maaliskuun alussa selviää, mitkä kunnat pääsevät jatkokierrokselle neuvottelemaan tarkemmin museon perustamisesta. Lopullisen päätöksen uuden museon sijoittumisesta tekevät kevään aikana Suomen Metsästysmuseoyhdistyksen ja Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen hallitukset yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa.

Perustettava Erä- ja luontokulttuurimuseo toimisi luonnon virkistyskäytön esittelyn ja kokemisen keskuksena, joka jatkaisi Suomen Metsästysmuseon ja Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen tekemää museotyötä. Riihimäellä sijaitseva Metsästysmuseo on toiminut paikkakunnalla 1990-luvun alusta lähtien ja molempien museoyhdistysten taustalla on useiden vuosikymmenten mittainen tallennus- ja kokoelmatyö.

Kuva: Marjaana Tasala / Visit Finland

Merkittävien kokoelmien ja laadukkaiden näyttelyiden ohella keskeistä toimintaa tulevassa museokeskuksessa tulee olemaan elävän kulttuuriperinnön välittäminen. Luonnon virkistyskäytön eri muodot kuten kalastus, metsästys, luonnontuotteiden keruu, retkeily sekä muut harrastukset, pitävät sisällään paljon erilaisia kulttuurisidonnaisia toimintatapoja. Uusi museo tulisi esittelemään tätä virkistyskäyttöä ja opastamaan ihmisiä perinteisten ja uusien harrastusten pariin. Museo toimisi siis aktiivisena oppimiskeskuksena, joka tarjoaisi uusia oivalluksia sekä käytännön taitoja vapaa-ajan viettoon luonnon parissa. Alustavan aikataulun mukaan uusi museo valmistuisi noin neljän-viiden vuoden kuluttua.

Kuva: Pentagon Design Oy

 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI