Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 4.9.

SOPIMUS ELINTAPAOHJAUKSEN TOTEUTUKSESTA KUNNAN JA HYVINVOINTIALUEEN YHTEISTYÖNÄ

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY / LAINOJEN JA SAAMISTEN JÄRJESTELY

Kunnajohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. vuoden 2023 talousarvion investointiosaan lisätään 233 823,88 euroa
2. kunta tekee 233 823,88 euron sijoituksen Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n
SVOP-rahastoon (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto)
3. sijoitus toteutetaan
– konvertoimalla Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:lle myönnetyt kassalainat
yhteensä 62 539,30 euroa sijoitukseksi Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n
SVOP-rahastoon (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto)
– konvertoimalla kunnalla olevat myyntisaamiset Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:ltä (15.8.2023 tilanne) yhteensä 171 284,58 euroa sijoitukseksi
Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n SVOP-rahastoon (sijoitetun vapaan
oman pääoman rahasto)
4. Sijoitus SVOP -rahastoon on vastikkeeton
5. Kunta luopuu myyntisaamisiin mahdollisesti liittyvistä korkosaatavista.

Hyväksyttiin.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO AJALLE 1.6.2023 – 31.5.2025

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus
1) myöntää eron Rene Mattilalle nuorisovaltuuston jäsenyydestä 1.8.2023
lukien ja
2) vahvistaa Ella Peltolan valinnan nuorisovaltuuston jäseneksi ajalle
1.8.2023 – 31.5.2025.

Hyväksyttiin.

VALITUS LASKUSTA 110/3435

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että tilan Isokytö 1:117 haltijaa ei vapauteta osuudestaan Sääksjärven osayleiskaavan laatimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Perustelu: Kyseessä on kunnanvaltuuston 19.12.2023 § 102 tekemän pää-töksen toimeenpanosta.
Kaavasta on tiedotettu kaikille kuntalaisille kaavan jokaisen käsittelyvaiheen
aikana, jolloin uuden rakennuspaikan poistamiseen tai siirtämiseen olisi tul-
lut vaikuttaa.
Muutettu kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää, että
1) tilaa Isokytö 1:117 ei vapauteta osuudestaan Sääksjärven osayleiskaavan
laatimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin
2) laskusta tehdään tässä vaiheessa hyvityslasku hakijalle ja
3) hakijan tulee tehdä rakennuspaikan siirtoa koskeva hakemus erikseen,
jolloin se käsitellään kaavamuutoksena
4) hakijalle lähetetään uusi lasku kaavoituskustannuksesta sen jälkeen, kun
rakennuspaikan siirtoa koskeva kaavan muutospäätös on saanut lainvoiman.
Perustelu: Laskua ei jätetä tässä vaiheessa avoimeksi, vaan se kuitataan
kunnan kirjanpidosta hyvityslaskulla, jolloin alkuperäiselle laskulle ei kerry
viivästyskorkoa.
Nykyisellään tilalle ei voi rakentaa, mutta kaavassa osoitettu uusi rakennus-
paikka voidaan siirtää kaavamuutoksella toiseen paikkaan.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMINEN ASEMAKAAVASTA, KARHUNKÄMMENTIEN RAKENTAMINEN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavasta poikkeamisen tiealueen perustamiseksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Hyväksyttiin.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN, TARKASTUSLAUTAKUNNAN, KUNNANHALLITUKSEN JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 1 – 6 / 2023

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen ja vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuman 1–6/2023 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN TOIMEN TOTEUMAVERTAILU 1.1.-30.6.2023

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus lähettää teknisen lautakunnan 1.1. – 30.6.2023 kausiraportin kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN TULOSRAPORTTI 1 – 6 / 2023

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus lähettää sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden toteutuman 1 – 6 / 2023 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

MAASEUTUTOIMEN TOTEUTUMA 1 – 6 / 2023

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus lähettää maaseutupalvelujen 1–6/ 2023 talousarvion toteutuman kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.6.2023

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus lähettää investointien toteuman 1.1. – 30.6.2023 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, KUSTANNUSPAIKALLE YKSITYISTIEHANKKEET

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitukselle esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan tehdään määrärahan siirto Lakeaharjun yksityistien kunnostus välillä MT 7421 (kp 091491) 70 000 € kohtaan yksityistiehankkeet.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 29.8.2023 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 21.8.-3.9.2023 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja tiedotti ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista mm.
– Geopark tilannekatsaus
– Kuntamarkkinat 13.-14.9.2023
– valtuuston iltakoulu 21.9.2023 klo 17.00


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI