Virroilla ripeitä päätöksiä – kaupunginvaltuusto kokousti 25 minuuttia

0
Virtain kaupunginvaltuusto kokousti 25 minuutissa maanantai-iltana. (JR)

Jarkko Ruohola / J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginvaltuutetut toimivat todella reippasti maanantai-iltaisessa (11.10.) valtuuston kokouksessa. Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Vehmas nuiji listalla olleet 13 pykälää ja lisäksi kaksi uutta, kokouksessa jätettyä valtuustoaloitetta 25 minuutissa. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen teki lyhyen selonteon valtuustolle tiedoksi saatetusta talousarvion osavuosikatsauksesta 31.8.2021

– Elokuun lopussa koko kaupungin tulos on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti huomioiden vuoden aikana myönnetyt lisämäärärahat. Erityisesti yhteisöveron tuotto on ollut korkealla tasolla johtuen tilapäisestä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta.
Myös kiinteistöveroja on kertynyt aiempaa enemmän alkuvuonna, koska tilityksiä on tilitysuudistuksen johdosta siirtynyt vuodelta 2020 vuodelle 2021. Syyskuun lopulla päivitettyjen verotuloennusteiden mukaan verotulot olisivat koko vuoden tasolla ylittämässä talousarvion 1,5 milj. eurolla. Vuoden 2020 lopulla tehtyjen päätösten mukaan valtionosuudet ovat toteutumassa noin 200.000 euroa talousarviota korkeammalla tasolla. Etenkin suotuisan verotuloennusteen johdosta tulosennuste vuoden 2021 lopulla on 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kertoi Henna Viitanen.

Myönnettiin seuraavat lisämäärärahat:

Ruokapalveluiden kustannuspaikalle 21.500 euroa ja yhtenäiskoulun loppuun saattamiseksi 600.000 euroa.  Kansalaisopiston tulosalueelta päätettiin siirtää 20.000 euron määräraha lasten päivähoidon tulosalueelle.

Perustettiin yksi sosiaalityöntekijän virka yhteistoiminta-alueelle. Viran alkusijoituspaikka on Ruovesi.

Päätettiin tehdä 140.000 euron  suuruinen varaus vuoden 2022 antolainoihin yhtiölle myönnettävään lainaan varainsiirtoveron suorittamiseksi.

Kaupunginvaltuusto on maaliskuussa 2021 päättänyt teollisuus- ja tuotantotilojen vuokraukseen liittyviin yksilöityihin rakennuksiin liittyvän toimintakokonaisuuden siirrosta uudelle perustettavalle yhtiölle noudattaen liiketoimintasiirron periaatteita. Kaupunginhallitus on päättänyt uuden yhtiön perustamisesta. Perustamistoimet ovat vireillä ja tarkoitus on saada yhtiön toiminta käyntiin vuoden 2022 alusta lähtien. Virtain kaupunki tulee omistamaan yhtiön 100%:sesti eli yhtiö kuuluu kuntakonserniin.

Päätettiin ettei Virtain kaupunki pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024. Myöskään Virtain kaupunki ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kunnallisverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuuston varsinaisen jäsenen Johanna Saarisen varajäseneksi valittiin Risto Lehtinen.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä jätti aloitteen, jossa toivotaan, että valtuusto päättää muodostaa Hyvinvoiva- Virrat ohjausryhmän koordinoimaan kehitettävää kaikkien toimialojen yhteistyötä ja tekemään esitys ennaltaehkäisevän toiminnan järjestämisen tavasta. Ohjausryhmän tulee koostua sekä viranhaltijoista että kaikkien ryhmien luottamushenkilöistä.

Virtain Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen luontopolkujen ja retkeilykohteiden opasteiden kuntoselvityksestä. He esittävät, että Virtain kaupungin alueella olevien luontopolkujen ja muiden retkeilykohteiden opastus katsottaisiin asianmukaisesti/kattavasti läpi ja että opasteet sekä luontokohteiden yleinen tavoitettavuus, siisteys ja viihtyisyys laitettaisiin kuntoon niiltä osin kuin korjaamista ilmenee. -jr


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI