Virroille hieman ylijäämäinen talousarvioesitys vuodelle 2022

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus esittää ensi maanantaina (15.11.) kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle hieman ylijäämäistä talousarviota vuodelle 2022.

Henna Viitanen

Kaupungin ja vesihuollon talousarvion tulos ennen tilinpäätössiirtoja on alijäämäinen 164.207 euroa, mutta kuitenkin ylijäämää kertyy 59.750 euroa. Tilinpäätössiirroissa on mukana poistoerojen tuloutuksia. Kun Liikelaitos Marttisen 10.000 euron ylijäämäinen tulos huomioidaan, on kaupungin ulkoinen tuloslaskelma 69.750 euroa ylijäämäinen. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että tiettyjä haasteitakin on ollut ja nekin tunnistetaan, kun ollaan valmisteltu talousarviota.  -Sote-uudistus ja sen vaikutus myös taloussuunnitelmavuosille on ollut se sellainen asia, jota on pitänyt kovasti arvioida millä tasolla sitä viedään.

Kaisa Jaatinen

Talousjohtaja Kaisa Jaatinen avasi tulevan vuoden talousarvion lukuja ja niiden sisältöjä.      -Verotuloennuste on parantunut vuoden mittaan, mikä on edesauttanut ylijäämäiseen tulokseen pääsyä. Myös valtionosuudet ovat hyvällä tasolla ja poistot hieman ennakoitua alhaisemmat. Koko kaupungilla bruttomenot kasvavat noin kolmella prosentilla ja nettomenot (toimintakate 3,8%). Painetta erityisesti on sosiaalipalveluissa sekä koti- ja vanhustyössä ja myös digitalisointiin panostetaan.

Valtionosuudet nousussa

Kaisa Jaatinen kertoo, että viimeinen valtionosuusennuste on päivitetty 7.10.2021. Ennustelaskelmaa päivitetään vielä marraskuussa. Joulukuun lopussa tehdään lopulliset päätökset. Tämänhetkiset ennusteet povaavat valtion osuuksien nousen ensi vuodelle 3,6 prosenttia eli noin 0,970 milj. euroa vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Talousarvioon 2022 verrattuna kasvu on 1,2 milj. euroa/4 prosenttia.

Investointeihin 2,8 milj. euroa

Koko kaupungin investointien nettomeno on noin 2,8 milj. euroa. -Investoinnit on pyritty mitoittamaan siten, että lisälainanottoa ei tarvittaisi. Tulevien vuosien lainalyhennykset ovat korkealla tasolla, joten rahoitusosassa on kuitenkin vain varauduttu kahden miljoonan euron lainannostoon, joka harkitaan tarpeen mukaan. Investointien kohdalla merkittävin hanke ensi vuodelle on Nallelan uuden asemakaavan rakentamisen aloitus, johon on varattu 400.000 euroa. Alueelle olisi tulossa liike- ja teollisuustontteja ja mahdollisesti myös uusi paloasema.

Verotuloissa alenemista

Ennusteteen mukaan verotulot alenevat vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna 5,3 prosenttia eli noin 1,3 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna veritulojen ennakoidaan kuitenkin hieman nousevan.  Suhteellisesti aleneminen on merkittävintä yhteisöverossa ja kuntien tilapäisen jakovero-osuuden korotuksen poistuessa.

Päätettiin myöntää Killinkosken kyläyhdistys ry:lle 1000 euron määräraha Aamu Nyströmin testamenttivaroista. Testamenttivaroilla perustettiin Into-keskus Killinkoskelle. Tämän jälkeen varoja on käytetty keskuksen rakentamiseen ja ylläpitoon. Kyläyhdistys ylläpitää ja organisoi Into keskusta. Myönnetty määräraha käytetään keskuksen opasteiden uusimiseen ja I.K. Inhan Keski-Euroopan valokuvien (n.40 kpl) suurentamiseen ja kehystämiseen ensi vuoden valokuvanäyttelyä varten. Into-keskus sijaitsee Inkan vanhassa tehtaassa.

Valtuustolle esitetään osallistumista Operaatio Pirkanmaa- hankkeeseen. Hankkeelle varataan vuosille 2022-2024 vuosittain 5.186 euron suuruinen määräraha (yhteensä 15.558 euroa). Hankkeen kustannukset jaetaan edelleen kaupunginhallituksen, kulttuuritoimen ja Liikelaitos Marttisen kesken vuosina 2022-2024. Koska Tamperetta ja Pirkanmaata ei valittu Euroopan kulttuurikaupungiksi vuodelle 2026, on jatkohankkeena suunniteltu aiemman kuuden vuoden sijaan kolmen vuoden mittaista. Hanke on saanut nimen Operaatio Pirkanmaa. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI