Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 27.9.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kaupunginhallitus päättää esittää 13.6.2021 pidettävissä kuntavaaleissa valittavalle kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan valtuuston toimikaudeksi sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallitus valitsi keskusvaalilautakuntaan valtuuston toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet
Markus Hirvelä
Saija Halme
Anneli Murto
Jouko Salmenautio
Varajäsenet kutsumajärjestyksessä
Aana Vainio
Satu Mäkelä-Laine

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Markus Hirvelä ja varapuheenjohtajaksi Saija Halme.


Kaupunginvaltuuston tulee täydentää päätöstään koskien keskusvaalilautakunnan valintaa valtuuston toimikaudeksi. Keskusvaalilautakuntaan on valittava aiemmin valittujen lisäksi yksi varsinainen jäsen ja vähintään kaksi varajäsentä. Valtuustokaudella 2017–2021 varajäseniä valittiin yhdeksän keskusvaalilautakunnan toiminnan varmistamiseksi, sillä erityisesti kuntavaaleissa esteellisyystilanteita syntyy herkästi.
Kaupunginhallitus päättää valita yhden varsinaisen jäsenen ja vähintään kaksi varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.
Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja vähintään kaksi varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.

Hyväksyttiin.

OSTOPALVELUSOPIMUS VAPAA-AIKAOHJAAJAPALVELUN MYYNNISTÄ ALAJÄRVEN NUORISOTOIMEN TEHTÄVIIN / SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vimpelin kunta ja Alajärven kaupunki ovat hyväksyneet sivistys- ja varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimuksen muutoksen yhteydessä ostopalvelusopimuksen vapaa-aikaohjaajan palvelun myynnistä Alajärven kaupungille.
Sopimus on tullut voimaan 1.1.2020. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä viimeistään vuoden loppuun mennessä ole irtisanottu. Vimpelin kunnanvaltuusto on 6.9.2021 päättänyt purkaa em. sopimuksen päättymään 31.12.2021 ja lähettää asian Alajärven kaupungin toimielinten käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin

YHTEISTOIMINTASOPIMUS KOSKIEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELUITA / SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Vimpelin kunnanhallituksen päätöksen ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan välisen sivistystoimen ostopalvelusopimuksen.
Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI