Alavuden kaupunki myi metsää ja valmistautuu aluevaaleihin

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 25.10.2021

Lasipellon alueen asemakaavaluonnos on ollut määräajan nähtävillä. Kaupunginhallitus käsitteli saadut lausunnot ja mielipiteet ja päätti asettaa Lasipelto II asemakaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja.

Kaupunki on tarjonnut ostettavaksi kahta metsäaluetta, ja kaupunginhallitus hyväksyi määräaikaan mennessä saapuneet korkeimmat tarjoukset. Metsätilan Mäki myyntihinta 117 000€ ja Häjylampi myyntihinta 155 600 €.

Etelä-Pohjanmaan liitto on pyytänyt lausuntoa sekä talous- ja toimintasuunnitelmastaan että maakuntastrategian luonnoksesta. Toimintasuunnitelman osalta kaupunginhallitus kiinnitti huomiota hyvinvointialueen ja maakunnan kuntien tehtävänjakoon, koko maakunnan kehittämisedellytyksiin sekä elinkeinoelämän kannalta mahdollistavaan kaavoitukseen. . Maakuntastrategiaan liittyen nostettiin esiin mm. vesiensuojelun vesistökohtaista vastuuta yksittäisten kuntien sijasta, yrityslähtöisen koulutuksen tarjontaan omalla asuinalueella ja kuntien energiatehokkuussopimukset toimivana ympäristötekojen välineenä.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon työllisyyden kuntakokeilulaista. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota asiakasmäärien kasvuun, asiakaspalvelun resursseihin sekä kustannusten hallintaan.

Kaupunginhallituksen 20.9.2021 hyväksymästä maakaupasta oli tehty oikaisuvaatimus. Kaupunginhallitus totesi, että oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä ja jätti sen tutkimatta.

Vuoden 2022 Aluevaaleja varten asetettiin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Etelä-Pohjanmaan Epanet– korkeakouluverkostolle myönnetään rahoitusta aiempaan tapaan. Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat osallistuneet Epanet-koordinaation rahoitukseen ja kuntakohtaiset rahoitusosuudet on määritetty asukaslukujen perusteella. Haettu rahoitusosuus vuosille 2022 -2024 on 15.628 euroa vuodessa.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI