Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee

0
Vaasan keskussairaala

Pohjanmaa hyvinvointialueiden valmistelun kärkijoukossa

Pohjanmaan kuntien päätös perustaa kuntayhtymä, joka kokoaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, on osoittautunut erittäin arvokkaaksi, kun alueet ympäri Suomen ovat alkaneet valmistella vuoden 2023 alussa käynnistyviä itsehallinnollisia hyvinvointialueita.

Alueet ovat nyt saaneet STM:ltä ensimmäisen arvion siitä, miten valtakunnallisen uudistuksen valmistelu etenee. Kuntayhtymän valmistelu näkyy tuloksissa.

Marina Kinnunen

– Olemme valmiimpia kuin monet niistä alueista, jotka ovat vasta aloittaneet valmistelun. Erityisen hyvänä pidän sitä, että olemme usean vuoden ajan muodostaneet alueemme yhteistä näkemystä siitä, mitä tavoittelemme, joten perusta on vahva, sanoo kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen.

Muutos näkyy ensin hallinnossa, sitten palveluissa

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ottaa vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vuoden 2022 alussa. Asukkaiden palvelut säilyvät ennallaan tutuissa toimipaikoissa tutun henkilöstön kanssa. Palveluiden kehittäminen alkaa yhdessä henkilöstön ja palveluiden käyttäjien kanssa, kun toiminta siirtyy hallinnollisesti samaan organisaatioon. Tulevista muutoksista palveluissa tiedotetaan erikseen.

Yhteinen näkemys tiloista vuokratasoista

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarjotaan asukkaille samoissa toimipisteissä kuin nykyisin, kun hyvinvointialueen toiminta käynnistyy. Hyvinvointialue vuokraa toimitilat kunnilta. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan tasosta, jonka perusteella vuokran suuruus lasketaan.

Valmistuneen arvion mukaan käytössä olevien tilojen uushankinta-arvo on n. 880 M€ ja tekninen arvo n. 584 M€. Vuokrataso määritellään kiinteistöjen tuottovaatimustason mukaisesti. Ohjausryhmä hyväksyi, että tuottovaatimustasoksi asetetaan kuusi prosenttia teknisestä nykyarvosta. Keskimääräinen vuokra, jota hyvinvointialue maksaa kunnille on 13.38 euroa/m²/kk. Vuokrasopimusten kesto on 1+3 vuotta sekä yhden vuoden optio.

Vuokrat ovat hyvinvointialueelle merkittävä kustannus, jopa 25-35 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi tulevat omassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kustannukset. Kiinteistöt puolestaan ovat merkittävä osa kuntien omaisuutta.

– Olemme nyt löytäneet tason, joka sopii sekä tilat vuokraavalle kuntayhtymälle että tilat omistaville kunnille. Tämä on tärkeä päätös talousarvion tekemiseen, sanoo kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen.

Toimialajohtaja psykososiaalisiin palveluihin

Ohjausryhmä hyväksyi tiistaina yksimielisesti esityksen psykososiaalisten palveluiden toimialajohtajan virkaan. Virkaan esitetään terveydenhoitaja YAMK Kosti Hyväristä.  Virkaa haki seitsemän henkilöä. Esitys etenee kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi 27.10.

Pohjanmaalla valmistellaan vuoden 2021 ja 2022 aikana kahta eri hyvinvointialuetta. Yhtä aikaa valmistellaan sekä 1.1.2022 alussa toimintansa aloittavaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää että 1.1.2023 alussa toimintansa aloittavaa hyvinvointialuetta.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä kokoontui tiistaina 21.9. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.10.2021.


 

JÄTÄ KOMMENTTI