Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.5. seuraavaa:

53 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Valtuustolle esitetään valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valintaa kaudelle 1.6.2019-31.5.2021. Valtuusto kokoontuu 13.5.2019.

54 Kunnanhallituksen vaali

Valtuustolle esitetään kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten  valintaa kaudelle 1.6.2019-31.5.2021. Valtuusto kokoontuu 13.5.2019.

55 Pääomalaina Soinin Vuokratalot Oy:lle/Muuttaminen tavalliseksi lainaksi

Kunnanhallitus hyväksyi muutoksen, jolla Soinin Vuokratalot Oy:lle annettu 200.000 euron suuruinen pääomalaina muutettiin tavalliseksi lainaksi ja vakuudeksi  saadaan kiinnitys Soinin Vuokratalot Oy:n omaisuuteen.

56 Kahden koulunkäynninohjaajan vakinaisen työsuhteen täyttölupa

Kunnanhallitus antoi luvan täyttää kaksi koulunkäynninohjaajan vakituista työsuhdetta.

57 Päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen lautakuntien kokouksia ja ei käyttänyt otto-oikeutta.

58 Eräät ylitykset/alitukset tuloihin vuoden 2018 talousarviossa

Hallitus esittää valtuustolle, että verotulokohdan alitus n. 233.870 e ja hallien yhtiöittämisestä johtunut ylitys investoinneissa hyväksytään. Verotulokohdan alitus johtui mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista ja yleisen kiinteistöveroprosentin alentamisesta.

59 Luettelo tehdyistä aloitteista sekä niitä koskevista toimenpiteistä

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että moni aloitteista on edennyt ja ne katsotaan  loppuun käsitellyksi.

60 Perusturvan tarkennettu nettomenolaskelma 2019/Lisämääräraha Kuussoten maksuosuuteen

Valtuustolle esitetään n. 61.000 euron lisämäärärahaa sotemenoihin. Vuoden 2019 kustannukset määräytyvät sen mukaan, miten julkisten menojen hintaindeksi, väkiluku, yli 75-vuotiaiden osuus ja erikoissairaanhoidon menot kehittyvät. Näitä lopullisia tunnuslukuja ei vielä tiedetty talousarvion laadintavaiheessa.

61 Talousarvion toteutuminen 31.3.2019

Talousarvion toteutuminen 31.3. esitetään valtuustolle. Talousarvion toteutuminen tässä vaiheessa näyttää suunnitellulta, mutta loppuvuoden tulo- ja menokehityksessä on piirteitä, joiden vuoksi talousasiat vaativat jatkuvaa seurantaa ja toimia talousarviossa pysymiseksi.

62 Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Kokouksen aluksi  Metsäkeskuksen Mika Salmi esitteli valtakunnallista hanketta, jossa mm. selvitellään sitä, miten selkeytetään maisematyölupaprosesseja. Soinin kunta on mukana valmistelutyössä.    Muut asiat merkittiin tiedoksi.

63 Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

64 Muut esille tulevat asiat

Muissa asioissa keskusteltiin mm. Vuorenmaan kehittämistilanteesta. Asiaan palataan uudestaan kevään aikana.

JÄTÄ KOMMENTTI