Soinissa muuttotappio pysähtynyt – Tilinpäätös 0.5 miljoonaa alijäämäinen

0
Soinin kunnantalo talvella

Soinin kunnanhallituksen päätökset 31.3.2022 kokouksesta

Soinin kunnan viime vuodelle asetetut laadulliset ja määrälliset tavoitteet saavutettiin. Talousarvion toteutuman suunnittelutarkkuus oli erinomainen. Hallintokuntien talouskuri oli hyvä ja tilinpäätökset lähtökohtaisesti ylijäämäisiä. Verotulojen kehitys oli positiivinen. Nettomuutto oli ensimmäistä kertaa tällä vuosituhannella positiivinen. Euromääräisesti tilinpäätös on kuitenkin 551 998,60 euroa alijäämäinen. Alijäämä jäi arvioitua pienemmäksi. Tuloksen alijäämäisyyttä selittää perusturvan menojen ennakoimaton kasvu sekä tytäryhtiön, Soinin Vuokratalot Oy:n, lainojen maksu.

Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksyttiin talousarvion muutokset ja saatavien poistot.

Kunnanhallitus käsitteli viime vuoden henkilöstöraportin ja esitti sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin yhteistyötoimikunnan käsittelemä ja hyväksymä koulutussuunnitelma kuluvalle vuodelle.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan vakituiseen siivouspalvelun tehtävään sekä hyväksyi perhepäivähoitajan vakinaisen tehtävän siirron varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi päiväkodille.

Soinin kunta osallistuu ajankohtaisen Welcome2EP-hankkeen jatkorahoitushakuun, lisäksi hallitus esittää valtuustolle sitoutumista Kuudestaan ry:n kuntarahaosuuteen.

Hyväksyttiin aiesopimus etsivän nuorisotyön järjestämisestä. Etsivän nuorisotyön järjestämisvastuu palautuu kunnille vuoden 2023 alusta. Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin kesken on neuvoteltu aiesopimus palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla, Alavuden kaupungin toimiessa isäntäkuntana.

Lausunnossaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeessa korostettiin hanketoimijan ennakoivaa yhteydenpitoa maanomistajiin. Kaiken kaikkiaan suunnitelmaa pidettiin hankevaikutuksia positiivisesti vähentävänä.

Kunnanhallitus päätti tilata kiinteistöveropohjan esiselvityksen. Selvitys rahoitetaan määrärahamuutoksella.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Soinin Vuokratalot Oy:n talouden tervehdyttämistoimia hyväksyttäväksi. Valtionkonttorin 100 000 euron avustuksen myöntämisen ehtona on kunnan osallistuminen vastaavalla summalla asuntokannan peruskorjauskuluihin, lisäksi lainojen takaisinmaksuaikaa pidennetään ja lainojen korkoa jätetään perimättä. Edellä mainittujen muutosten seurauksena aiempien lainojen takausehtoja päivitetään.

Oikaisuvaatimus Pesolan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimista koskevasta päätöksestä hylättiin.

Kunnanhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Soinin liikekeskuksen tiloja koskevan kauppakirjan ja esittää valtuustolle talousarvioon lisämäärärahaa kaupan mahdollistamiseksi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI