Alajärven kaupunginvaltuusto | Kultuuriperinnerahastosta jaettiin 65.600 euroa

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessan 20.9. muun muassa seuraavaa:

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kaupunginhallitus päättää esittää 13.6.2021 pidettävissä kuntavaaleissa valittavalle kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan valtuuston toimikaudeksi sekä nimeää puheenjohtajan javarapuheenjohtajan.

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus valitsi keskusvaalilautakuntaan valtuuston toimikaudeksi

seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet: Markus Hirvelä, Saija Halme, Anneli Murto, Jouko Salmenautio

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä: Aana Vainio, Satu Mäkelä-Laine, Marja-Liisa Joensuu

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Markus Hirvelä ja varapuheenjohtajaksi Saija Halme.

Kaupunginvaltuuston tulee täydentää päätöstään koskien keskusvaalilautakunnan valintaa valtuuston toimikaudeksi. Keskusvaalilautakuntaan on valittava aiemmin valittujen lisäksi yksi varsinainen jäsen ja vähintään kaksi varajäsentä. Valtuustokaudella 2017–2021 varajäseniä valittiin yhdeksänkeskusvaalilautakunnan toiminnan varmistamiseksi, sillä Kaupunginhallitus päättää valita yhden varsinaisen jäsenen ja vähintään kaksi varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja vähintään kaksi varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.

Hyväksyttiin.

 PENTTI MOISION KULTTUURIPERINNERAHASTON AVUSTUKSET 2021

Valtioneuvosto on 12.12.2020 tehnyt päätöksen, jolla Lehtimäellä eläneen Pentti Moision kuolinpesästä on Alajärven kaupungille tullut omaisuutta yhteensä 646.950,85 euroa. Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 päättänyt perustaa Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston ja hyväksyi sille liitteenä olevat säännöt. Valtioneuvoston päätöksen 12.12.2020 mukaan varat tulee käyttää

  1. Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen
  2. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä
  3. Perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

PÄÄTÖS

  1. Nelimarkka -museon ja sen osana olevan Nelimarkka -residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssi toiminnan edistämiseen. Nelimarkka-museo Aalto-kohteiden esittelysivut QR-koodein 12 000 € myönnetään yksilöidyn tarjouksen tai kustannusarvion jälkeen kuitenkin enintään

12 000 €

Nelimarkka-museo Villa Nelimarkan korjaus- ja kunnostustyö (toisen kerroksen parveke, taiteilija-ateljeen ikkunakarmit)

9 000 € 9 000 €

Nelimarkka-museo Pohjanmaan taiteilijaresidenssiverkoston kehittäminen 1 500 € 1 500 €

Nelimarkka-museo Nelimarkka-residenssin, Etelä-Pohjanmaan alueen naistaiteilijoiden ja taiteilijajärjestö Gedok Munchen välisen taiteilijaresidenssivaihto-ohjelman jatkamiseen

1 200 € 1 200 €

Yhteensä 23 700 € 23 700 €

  1. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen Nelimarkka-museo ja Villa Väinölä Ikkunoiden ja ovien karmien sekä lasien kunnostustöihin, jotka eivät sisälly Villa Väinölän vuosibudjettiin.

8 000 € 0 €

Alajärven kirkonkylän nuorisoseura ry

Alajärven nuorisoseuran talon ylläpitäminen ja kunnostaminen / kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma sekä rahoituksen hakeminen Kotiseutuliitolta, Aisaparilta / ELY-keskukselta – vuotuiset ylläpitokustannukset 10 980 € + lainanhoitokulut 3 500 € / vuosi + Velka Alajärven Lämpö Oy 2 400 – kuntokartoitus 12 000 € ja sen jälkeiset korjaustyöt 4 000 €, toiminnan käynnistäminen – ohjaajan palkkakustannus 3.600

Alajärven alueen lasten, nuorten ja aikuisten yhteisöllisen kulttuuriharrastustoiminnan järjestäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen, Alvar Aallon kulttuuriperinnön esilletuominen, Alajärven nuorisoseuran yhteisöllisen toiminnan kehittäminen  kertaluontoisena toiminta-avustuksena (muihin ylläpitokustannuksiin kuin lainanhoitoon) sekä nuorisoseuran toiminnan käynnistämiseen ja aktivoimiseen 36 480 €

10 000 €

kulttuuriharrastustoiminnan järjestäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen, Alvar Aallon kulttuuriperinnön esilletuominen, Alajärven nuorisoseuran yhteisöllisen toiminnan kehittäminen

Sebastian Korman Lyhyt videodokumentti ja esittely Alvar Aallon Alajärvellä suunnittelemista rakennuksista, tarkoituksena keskittyä esittelemään Alajärven Aalto arkkitehtuuria osana maailmankuulun modernistin tuotantoa. Videodokumentin pyrkimyksenä on toimia myös Alajärven kaupungin visuaalisena käyntikorttina.

9 000 – 16 000 € riippuen videon pituudesta 0 €

Yhteensä 53 480 – 60 480 € 10 000 €

  1. Perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella Lehtimäen nuorisoseura ry

Nuorisoseurantalon kunnostukseen (salin lattian hionta ja maalaus, ovien uusiminen, keittiön tiskipöytä hanoineen sekä kylmäkalusteen jne.

10 000 € 10 000 €

Lehtimäki-seura ry Toiminnan rahoittamiseen – yhdistys ylläpitää Kotiseututaloa, Lehtimäen kotiseutumuseota, lahjoituksena saatua valokuvakokoelmaa sekä julkaisee kotiseutuun liittyvää kirjallisuutta.

15 000 € 10 000 €

Päivi Haapaniemi / Lehtimäki-seura ry:n puheenjohtajana

Valokuvagallerian (sähköisen) perustaminen / vuosilta 1925 – 1970 olevien kuvien saattaminen julkisesti nähtäväksi (Talvitien kokoelma ja Lehtimäki-seuran arkisto)

6 000 € 0 €

Heikki Jokiaho Suninsalmi Soi -musiikkitapahtuman järjestäminen – ilmaistapahtuma / AJ myöntänyt 1 000 €

1 400 € 1 400 €

Taimelan koulun vanhempainyhdistys Koulun 130-vuotisjuhlan kunniaksi suunnitellun Palloleikki – taideteosta varten

8 000€ 8 000 €

avustus myönnetään ehdolla, että teos sijoitetaan näkyvälle tai keskeiselle paikalle, koska kyse on Alajärven kaupungin omistamasta rakennuksesta, hakijan on selvitettävä, tarvitaanko teoksen sijoittamiseen Alajärven kaupungilta sijoittamis- tai toimenpidelupa

Alajärven 4H-yhdistys ry Lehtimäen museon yhteydessä olevalla perinneniityllä järjestettävä perinnepäivän järjestelyt ja kehittäminen, tapahtumakalusteiden hankinta sekä kulttuurikahvilan toiminta.

16 000€ 2 000 €

Annikki Ojala 100 vuotiaan asuinrakennuksen kulkuyhteyden parantamiseen 5 000€ 0 €

Länsikylän kyläyhdistys ry Kesäpäivän konsertin järjestäminen 1.8.2021 summaa ei mainittu 500 €

Ahon tila / Hannamaria ja Jouko Aho Lehtimäen kirkonkylällä sijaitsevan Ahon tuulimyllyn kunnostaminen 15 000 € 0 €

Jussi Försti, Severi Peura ja Risto Laukkonen

Erämaan lumo – lyhyt elokuvan tuotantoon. Historiallisiin tosiasioihin perustuva elokuva kuvaa Järviseudun ihmisten elää keskiajalla vakituisen talonpoikaisasutuksen syntyhetkillä. Elokuvan yksi kuvauspaikka on Lehtimäen maisemat (Muilusenpuro, Multiavaara sekä Heininneva). n. 3 800 € (henkilökohtaisina apurahoina 0 €)

yhteensä 80 200 € 31 900 €

OSTOPALVELUSOPIMUS VAPAA-AIKAOHJAAJAPALVELUN MYYNNISTÄ ALAJÄRVEN NUORISOTOIMEN TEHTÄVIIN / SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vimpelin kunta ja Alajärven kaupunki ovat hyväksyneet sivistys- ja varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimuksen muutoksen yhteydessä ostopalvelusopimuksen vapaa-aikaohjaajan palvelun myynnistä Alajärven kaupungille. Sopimus on tullut voimaan 1.1.2020. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä viimeistään vuoden loppuun mennessä ole irtisanottu.

Vimpelin kunnanvaltuusto on 6.9.2021 § 102 päättänyt purkaa em. sopimuksen päättymään 31.12.2021 ja lähettää asian Alajärven kaupungin toimielinten käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus merkitsee Vimpelin kunnanvaltuuston päätöksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI