Kirjastotoimenjohtajan viran täyttämistä esitetään Virroilla

0
Virtain kirjasto

Jarkko Ruohola/ J-Pnews

VIRRAT

Virtain sivistyslautakunta on käynyt ohjauskeskustelun keskiviikkoisessa (25.8.) kokouksessaan kirjastotoimenjohtajan ja kirjastoautonkuljettajan-virkailijan työtehtävien hoitamisesta ja ohjeistanut asian talousarviovalmistelua vuodelle 2022. Lautakunta anoo kaupunginhallitukselta kirjastotoimenjohtajan viran täyttämistä 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

Kirjastoautonkuljettajan-virkailijan toimen (Virtain osuus 60%) täyttämistä esitetään 1.9.2021 alkaen. Lisäksi lautakunta esittää Ruoveden kunnan sivistyslautakunnalle, että se harkitsisi yhteisesti kirjastoautonkuljettajan-virkailijan toimen täyttämistä.

Päätettiin hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä varhaiskasvatuksen toimintaohjausjärjestelmä Tiera Vesselin saadun tarjouksen mukaisena.

Merkittiin tiedoksi Ruoveden kunnan irtisanoutuminen sopimuksesta koulupsykologipalveluiden tuottamisesta. Virtain kaupunki suuntaa jatkossa koulupsykologin työpanoksen kokonaisuudessaan kaupungin alueella toimivien oppilaitosten opiskelijoiden palveluiden tuottamiseen.

Virtain uuden yhtenäiskoulun iltakäytön käyttövuokrat on vahvistettu syyskuun alusta lukien.

Vahvistettiin koulujen iltakäytön käyttövuokrat syyskuun alusta lukien seuraavin poikkeuksin. Yhtenäiskoulun keskusaulan vuokra on aina 150 € (tuolitettuna tai ilman), kuvataide- ja tekstiililuokan vuokra 30 €, liikuntasalin vuokra on alle 18-vuotiaille ilmainen ja rehtori voi tapauskohtaisesti kohtuullistaa vuokrahintoja. Sivistyslautakunta kehottaa tekemään käyttösopimuksen kirjallisena oheisaineiston mukaista kaavaketta käyttäen. -jr


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI