Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 24.10.

Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen jatkovalmisteltavaksi kunnan vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle sekä teknisen toimialan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2022

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä
osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen jatkovalmisteltavaksi kunnan vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle sekä teknisen toimialan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä
osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Aiesitoumus osallistumisesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen Kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen / päätöksen päivitys

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta tekee aiesitoumuksen
osallistumisesta esittelytekstissä kuvattuun Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen
Suomen kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan ja yksityishenkilön välinen kauppakirja / määräala tilasta 300-401-15-52

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
kauppakirjaluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Jarkko Knuuttilan väliseksi
kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Etsivän nuorisotyön järjestäminen

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen Etsivän
nuorisotyön siirtymistä koskevaksi sopimukseksi Kuusiokuntien sosiaali- ja
terveyskuntayhtymän, Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan, Soinin kunnan ja
Ähtärin kaupungin välillä. Lisäksi kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet
tehdä sopimukseen mahdollisia tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Nuorten työpajatoiminnan järjestäminen

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä koskevaksi sopimukseksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän, Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan, Soinin kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä. Lisäksi kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet tehdä sopimukseen mahdollisia tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Jäsenen valinta edesmenneen luottamushenkilön tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Tarkastuslautakunnassa varajäsenenä toimineen henkilön kuoleman vuoksi
valtuuston tulee valita tarkastuslautakuntaan uusi varajäsen Eila Kuusistolle.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää valita uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Edustajan nimeäminen KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallitukseen

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallituksen jäsenestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Elina Eskelin valittavaksi KiOy Kuortaneen
Yritystilojen hallituksen jäseneksi.

Eeli Mäki-Mustapää KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tuija Lindal osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Susanna Ylikantola valittiin pöytäkirjantarkastajiksi tähän pykälään.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI